Phấn đấu 100% người dân vùng biển, đảo có thẻ bảo hiểm y tế

(Baonghean) - BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”.
 
Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2016 - 2020 ngành BHXH đặt mục tiêu: Bảo đảm 100% người dân sinh sống ở vùng biển đảo có thẻ BHYT; được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu cấp cứu, KCB và nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; đảo đảm nguồn kinh phí KCB BHYT kịp thời cho khu vực biển, đảo và khả năng cân đối quỹ KCB BHYT.
 
Ảnh minh họa.
Để đạt được những mục tiêu này, BHXH Việt Nam đưa ra những giải pháp chính, gồm:
 
- Xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT: BHXH Việt Nam sẽ tham mưu đề xuất và phối hợp với các bộ, ngành trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến khu vực biển đảo, bảo đảm thuận lợi trong công tác thu và cấp thẻ BHYT đối với người dân đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; thủ tục KCB đơn giản, thuận tiện; đảm bảo quyền lợi KCB BHYT và khả năng cân đối quỹ BHYT.
 
BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 5/8/2016 ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục xã đảo theo quy định tại Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận.
 
- Tăng tỉ lệ bao phủ BHYT tại xã đảo, huyện đảo: Đối với nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: Hướng dẫn chuyển đổi đối tượng thuộc các nhóm này sang nhóm người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo đúng quy định của Luật BHYT; đảm bảo 100% đối tượng được cấp thẻ BHYT.
 
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT: Cơ quan BHXH sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BHYT mang tính đặc thù cho đối tượng sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; trong đó lưu ý tổ chức cho NLĐ tại các doanh nghiệp tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về BHYT trên truyền hình, trên báo đài và tại các địa phương, cơ sở.
 
- Đảm bảo quyền lợi KCB BHYT: Hướng dẫn người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo nhưng thuộc nhóm đối tượng khác (NLĐ, nhóm do quỹ BHXH đóng…) được đổi thẻ BHYT sang mã mức hưởng có ký hiệu số 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của BHXH Việt Nam ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. Hướng dẫn người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được đăng ký KCB ban đầu tại một cơ sở KCB thuận lợi nhất trên đất liền nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở KCB tuyến xã, huyện, tỉnh và Trung ương theo đúng quy định. Hướng dẫn người dân được hưởng chi phí vận chuyển từ tuyến huyện đảo lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.
 
Theo Kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức như thành lập Ban Chỉ đạo tại BHXH Việt Nam; thành lập Ban Chỉ đạo tại BHXH 28 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương.
 
P.V
(Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới