mask

Phấn đấu chiều cao trung bình thanh niên Nghệ An 18 tuổi: Nam cao 1,67m, nữ đạt 1,56m

(Baonghean.vn) - Công dân Nghệ An đến năm 18 tuổi có chiều cao trung bình đối với nam đạt 167 cm, nữ đạt 156 cm vào năm 2025 và 168,5 cm với nam và 157,5 cm với nữ vào năm 2030.

Đây là một trong những mục tiêu đặt ra trong các dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW và Nghị quyết số 21 NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cuộc họp sáng 27/5.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nâng tuổi thọ, tăng chiều cao

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, dự thảo Chương trình hành động đặt các mục tiêu cụ thể đến các mốc là 2025 và 2030. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, tương ứng đến các năm 2025, 2030, người dân Nghệ An có tuổi thọ trung bình 74,5 tuổi và 75 tuổi; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đều đạt 95% dân số. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vắc xin và đạt 95% với 14 loại vắc xin. 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20% và dưới 15%. Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12% và 10%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ đạt 156 cm và 168,5 cm với nam và 157,5 cm với nữ. 

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới nêu ra mục tiêu đến các năm 2025 và 2030.

Theo đó, đến năm 2025 tiếp tục duy trì mức giảm tỷ lệ sinh, phấn đấu giảm mức sinh đạt 0,2 - 0,3%/năm; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đạt 0,3%/năm một cách bền vững để đạt mức sinh thay thế, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,41 con, quy mô dân số 3,317 triệu người. Tỷ lệ dân số đô thị đạt 30%; 90% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu cư dân toàn quốc.

Phong trào chơi bóng rổ đang phát triển trong học sinh Nghệ An. Ảnh tư liệu
Phong trào chơi bóng rổ đang phát triển trong học sinh Nghệ An. Ảnh tư liệu

Đến năm 2030, dự thảo đưa ra mục tiêu tiếp tục duy trì mức giảm tỷ lệ sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên một cách bền vững và đạt được mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số khoảng 3,45 triệu người. Tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 45%; 100 % dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu cư dân toàn quốc.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo của hai chương trình hành động, trong đó tập trung làm rõ một số chỉ tiêu, khái niệm, việc cụ thể hóa về thời gian, cơ quan tham mưu, chủ trì trong quá trình thực hiện. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đề nghị cần đẩy mạnh sự lãnh đạo và tư duy đúng mức về y tế cơ sở, theo đó nên xây dựng một đề án về y tế cơ sở. “Đột phá cho chương trình hành động này là chăm sóc cho y tế cơ sở” - đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nói khi đề cập đến thực hiện mục tiêu đối với việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị chương trình hành động phải thể hiện cụ thể, các mục tiêu cần gắn với nội dung phải thực hiện trong thực tiễn cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ để xây dựng Chương trình hành động đảm bảo theo yêu cầu đặt ra.

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị xây dựng theo hướng phải có đề án, mục tiêu cụ thể như thể thao học đường, sân chơi khu dân cư…, trong đó đề án về công tác tuyên truyền phải thực hiện sớm; còn những nội dung không xây dựng thành đề án thì giao rõ việc cho các ngành liên quan.  

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, để tăng cường, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu quan tâm đến công tác y tế cơ sở vì đây là tuyến chăm sóc ban đầu và tư vấn sức khỏe cho nhân dân; trong điều kiện khó khăn, trước mắt hệ thống y tế tập trung đầu tư cho tuyến tỉnh và xã; đồng thời xử lý việc khám chữa bệnh, buôn bán thuốc trái phép.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 NQ/TW công tác dân số trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tinh thần chung là ủng hộ các nội dung đưa ra, song lưu ý, cần tập trung làm rõ giải pháp ở những vùng, đối tượng dân cư có tỷ lệ sinh con cao, tăng đột biến.

Tin mới