Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

(Baonghean.vn) - Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Kết quả toàn diện

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An tiếp tục có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Thành Cường ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Thành Cường

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2019 đạt 7,09%, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,92%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,8% (riêng công nghiệp tăng 9,07%); khu vực dịch vụ tăng 7,48%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,56% so cùng kỳ năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và trong từng lĩnh vực tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (Chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 60 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 6.683,56 tỷ đồng; điều chỉnh 03 lượt dự án với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng 325,44 tỷ đồng; như vậy, năm nay tăng 13,2% về số lượng dự án và tăng 4,23% về tổng mức đầu tư so với cùng kỳ năm 2018. UBND tỉnh đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Chi cục Hải quan Vinh giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Lê
Chi cục Hải quan Vinh giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Lê

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, đã thành lập mới 922 doanh nghiệp, bằng 95,25% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký 7.480 tỷ đồng, tăng 27,15% so với cùng kỳ năm 2018; có 364 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 40,54% so với cùng kỳ.  

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt 33.585 tỷ đồng, đạt 45,39% kế hoạch, tăng 12,29% so với cùng kỳ năm 2018.  

Sản xuất chế biến bột đá siêu mịn để xuất khẩu ở Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê
Sản xuất chế biến bột đá siêu mịn để xuất khẩu ở huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là các khoản nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất... Tập trung điều hành theo kịch bản thu ngân sách.

Kết quả, thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu ước thực hiện 7.180 tỷ đồng, đạt 53,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Thu nội địa 6.330 tỷ đồng, đạt 53,7% dự toán và tăng 19,8% so với cùng kỳ (loại trừ thu tiền sử dụng đất thì thu nội địa ước đạt 4.861 tỷ đồng, đạt 51,7% dự toán và tăng 18,5% cùng kỳ năm 2018); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 850 tỷ đồng, đạt 50% dự toán và bằng 103,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo điều hành chi ngân sách đúng quy định, tiết kiệm, đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên cũng như đột xuất. Chi ngân sách địa phương 6 tháng ước thực hiện 12.216,7 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán HĐND tỉnh giao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Duy trì tốt hệ thống giáo dục và đào tạo, chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 19.165 lao động (đạt 51% so với kế hoạch đề ra).

Trường mầm non Thanh Long (Thanh Chương) đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Thanh Lê
Trường Mầm non Thanh Long (Thanh Chương) đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Thanh Lê

Tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, các chế độ hỗ trợ đối với người nghèo; tích cực triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018: số hộ nghèo là 51.949, tỷ lệ 5,54%; số hộ cận nghèo là 81.669, tỷ lệ 8,72 %.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt các Đề án chia tách, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thành, thị, các sở, ngành theo kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo UBND cấp huyện xây dựng Đề án sáp nhập thôn, xóm, bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo lộ trình.

Đồng thời UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm “Năm Cải cách hành chính” 2019. Tích cực chuẩn bị để thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Kết quả nổi bật trong lĩnh vực cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tăng 2 bậc, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) tăng 2 bậc, xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 40 bậc, xếp vị trí 4/63 tỉnh, thành phố.

Cùng đó, UBND tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh. Công tác đối ngoại của tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả và có nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nêu rõ 1 số hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Clip: Đức Anh

Bên cạnh những kết quả tích cực, UBND tỉnh cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2019 tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 (7,39%) và thấp hơn so với kịch bản tăng trưởng; số lượng, vốn đăng ký đầu tư của dự án thu hút đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2019 tuy có tăng so với cùng kỳ năm 2018 tuy nhiên vẫn còn thấp, chủ yếu là các dự án có quy mô nhỏ, chưa có dự án lớn mang tính động lực, thúc đẩy phát triển.

Hoạt động doanh nghiệp đang còn khó khăn; Công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường còn một số bất cập; Các hoạt động của “Năm cải cách hành chính” chưa thực sự nổi bật; Vấn đề di dịch cư tự do, buôn bán bào thai,... tại địa bàn vùng miền Tây tuy không nhiều nhưng vẫn còn xảy ra.

Nhiệm vụ nặng nề

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh: Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức kiên định, kiên trì thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, UBND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả 119 nhiệm vụ, giải pháp đã ban hành tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 gắn với kịch bản tăng trưởng; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc. Ảnh tư liệu ảnh 5
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc. Ảnh tư liệu

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đề ra để tiếp tục chỉ đạo, điều hành phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Các cấp, các ngành tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm "Năm cải cách hành chính” theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính.

Đối với phát triển kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Tỉnh sẽ triển khai các giải pháp, nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự giao thông, xây dựng, trật tự đô thị. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội tương ứng với phát triển kinh tế

Song song, đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Quản lý tốt tài nguyên môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư; thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại;...

Tin mới