mask

Phát động phong trào thi đua phải gắn yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn

(Baonghean.vn) - Chiều 5/3, UBND tỉnh họp để nghe và cho ý kiến về kế hoạch đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng và các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự ouộc họp. Ảnh: Thanh Nga
Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga

Thực hiện Chỉ thị số 22 - CT /TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trào thi đua lao động sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Không khí thi đua sản xuất sôi nổi tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: tư liệu
Công nhân lao động tích cực sản xuất tại các nhà máy trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn và nội dung tổ chức lễ kỷ niệm. 

Theo đó, việc phát động các phong trào thi đua trong các địa phương, đơn vị được các đại biểu nêu ý kiến về các phương án đổi mới trong phát động thi đua...

Đồng chí Lê Xuân Đại kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Lê Xuân Đại kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga

Kết luận cuộc họp  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại khẳng định: Việc xây dựng và ban hành kế hoạch chú trọng nhất vẫn là nhằm thúc đẩy phong trào thi đua ở các địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Vì thế, trong phần mục tiêu Ban tổ chức nên gắn với NQ 26 của Bộ Chính trị, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đồng thời qua đây, yêu cầu các địa phương, đơn vị khi tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước phải gắn với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa bàn mình.

Trong kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc tổ chức vào ngày 11/6/2018, yêu cầu Ban tổ chức nêu rõ trách nhiệm của từng cơ quan được giao nhiệm vụ trước và trong lễ kỷ niệm.

Tin mới