mask

Phát huy hơn nữa vai trò của Hội Nông dân Nghệ An trong xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Hội Nông dân tỉnh cần triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Chiều 17/3, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh năm 2021.

a
Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Thực hiện quy chế phối hợp, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp đã cùng với UBND các cấp trong tỉnh và sở, ngành liên quan chủ động triển khai các nội dung đã được ký kết. Trong đó, phối hợp thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. 

Cùng với đó, vận động hội viên, nông dân tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi, hợp tác liên kết, sản xuất nông sản, thực phẩm.

a
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An năm 2021. Ảnh: Thanh Lê

Hội cũng tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Kết quả, năm 2021, có 146.708 hộ nông dân đạt tiêu chí hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; các cấp Hội vận động giúp đỡ được 515 hộ hội viên nông dân thoát nghèo.

a
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân đóng góp công sức, tiền của để tham gia xây dựng nông thôn mới, hội nông dân các cấp đã chủ động triển khai các hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn như: Xây dựng 399 vườn chuẩn nông thôn mới và 701 vườn mẫu nông dân; phát động Chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh” giai đoạn 2021- 2023.

Bên cạnh đó, để tạo thêm điều kiện cho nông dân trong phát triển sản xuất, hội nông dân các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ.

a
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp, trong năm 2021, các cấp hội trong tỉnh đã đứng ra đảm nhận hàng ngàn công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực phục vụ sản xuất

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã thảo luận đề xuất nhiều ý kiến lên UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp trong thời gian tới.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI NÔNG DÂN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao kết quả thực hiện công tác phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và các sở, ngành với Hội Nông dân các cấp.

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng và tính thiết thực của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

a
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Hội Nông dân tiếp tục triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong xây dựng nông thôn mới như: Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác”, “Vườn chuẩn nông thôn mới”, “Vườn mẫu nông dân”; hưởng ứng Chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh" giai đoạn 2021- 2023; xây dựng, nhân rộng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Cùng với đó, tích cực hỗ trợ phát triển các mô hình khởi nghiệp, sáng tạo gắn chương trình OCOP và phát triển HTX trong nông nghiệp, nông thôn.

a
Ký kết quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Ban Dân dân tộc tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các cấp tạo điều kiện để hội nông dân đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học, kỹ thuật, ý thức hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân.

Hội Nông dân tỉnh cần chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ, hội nông dân, chi hội nông dân theo nghề nghiệp, tạo tiền đề phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn. Cần chủ động hơn trong việc chủ trì và phối hợp với các sở, ngành trong triển khai các nội dung trong Quy chế phối hợp.

a
Ký kết quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề nghị của Hội Nông dân tỉnh về bố trí kinh phí để Hội Nông dân thực hiện các nội dung liên quan trách nhiệm của Hội Nông dân được xác định trong Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao Hội Nông dân tỉnh phối hợp các ngành liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phụ phế phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2022 - 2025” và giao cho Hội Nông dân tổ chức thực hiện.

Tin mới