mask

Phát huy truyền thống 'Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang'

(Baonghean) - Qua 30 năm đổi mới, đất nước và quê hương đã giành được nhiều thành tựu to lớn, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó không thể không kể đến sự đóng góp tích cực của các chị em phụ nữ. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN Nghệ An đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để huy động các tầng lớp phụ nữ tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà. Các phong trào thi đua, vận động được các cấp hội triển khai trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện và cơ hội cho chị em phụ nữ thể hiện khả năng và hoàn thành trách nhiệm công dân với cộng đồng. 

Phụ nữ bản Tồng Mòn, xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn) tích cực phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Thái Trường
Phụ nữ bản Tồng Mòn, xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn) tích cực phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Thái Trường

Trên mặt trận công tác tư tưởng, an sinh xã hội, có các phong trào điển hình như: “Phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường”; “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số”; “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”… Trong lĩnh vực kinh tế, có thể kể đến các phong trào: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"… Nhờ đó, hàng ngàn hội viên phụ nữ đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Nhiều chị em trở thành những tấm gương tiêu biểu về lao động sáng tạo, nhiều mô hình điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi được xây dựng và nhân rộng... góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã quyên góp tiền, gạo, vật liệu xây dựng, giống cây trồng, vật nuôi… trị giá trên 11 tỷ đồng giúp đỡ hàng ngàn hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hội cũng xây dựng nhiều mô hình hướng đến người phụ nữ thời đại mới: Đổi mới tác phong, lề lối làm việc; Chú trọng công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức hội, nhất là ở các vùng đặc thù như vùng biên, vùng biển;... Ngày càng có nhiều cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và trên cương vị nào, chị em cũng tỏ rõ được năng lực, phẩm chất chính trị, đảm đương tốt công việc được giao.

Gặp mặt, tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến năm 2015 của Nghệ An.
Gặp mặt, tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến năm 2015 của Nghệ An.

Không chỉ tạo điều kiện cho phụ nữ đảm nhiệm các vai trò quan trọng trong xã hội, tổ chức Hội còn là điểm tựa vững vàng, tin cậy, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ. Sự phát triển của phong trào phụ nữ, sự tiến bộ và những thành tựu mà các tầng lớp phụ nữ đạt được có ý nghĩa quan trọng và là niềm  tự hào của người phụ nữ trên quê hương Xô Viết trong thời kỳ đổi mới. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thấy rõ một số tồn tại, hạn chế: Tình trạng lao động nữ thiếu việc làm; đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận phụ nữ còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo do nữ làm chủ hộ còn cao...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tích cực đóng góp sức mình cùng Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà sớm đưa Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế vùng Bắc Trung bộ và là tỉnh khá của khu vực phía Bắc, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021  Hội LHPN Nghệ An cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức Hội cần đẩy mạnh phong trào phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, đề án, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết việc làm, hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương và của tỉnh. Tiếp tục quan tâm đến phụ nữ nghèo, phụ nữ người dân tộc, nữ công nhân của các khu công nghiệp, khu kinh tế và trẻ em gái. 

Hai là, các cấp Hội cần nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" cho xứng tầm của một nội dung trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo tinh thần Thông báo số 223/TB - VPCP ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Tích cực vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa của người xứ Nghệ; giúp chị em thực hiện tốt thiên chức làm mẹ, nuôi dạy con cái; góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam. 

Phụ nữ Cửa Lò hôm nay. Ảnh: Xuân Nhường
Phụ nữ Cửa Lò hôm nay. Ảnh: Xuân Nhường

Ba là, tổ chức Hội tăng cường tham gia giám sát và phản biện xã hội; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để đề xuất các chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em; Chú trọng công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật, giáo dục đạo đức, nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ. Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng hình ảnh người phụ nữ Nghệ An: "Có sức khỏe, có kiến thức, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với cộng đồng”; đa dạng hóa các loại hình tập hợp thu hút hội viên, quan tâm xây dựng cơ sở Hội vững mạnh ở vùng đặc thù. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực, phẩm chất chính trị, phương pháp vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Chăm lo xây dựng và tham mưu cho Đảng công tác phát triển cán bộ nữ, nghiên cứu kỹ Nghị quyết 11/NQ - TW của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước" để đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, chính sách nhằm phát huy tiềm năng của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị. 

Nghệ An là tỉnh có đội ngũ nữ trí thức chiếm tỷ lệ khá cao. Để phát huy tiềm năng của hơn 90.000 nữ cán bộ, công nhân viên chức lao động trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, nhiệm kỳ tới, Hội LHPN tỉnh Nghệ An cần hướng dẫn, hỗ trợ việc thành lập Hội Nữ trí thức của tỉnh để tạo điều kiện động viên chị em đóng góp trí tuệ, công sức nhiều nhất cho xã hội, vừa là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ. Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo phong trào và hoạt động Hội phụ nữ; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, tin tưởng rằng, thời gian tới Hội LHPN Nghệ An sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của quê hương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. 

Nguyễn Đắc Vinh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Tin mới