mask

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch 105-KH/TƯ về sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99- QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
0:00 / 0:00
0:00
Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái ảnh 1

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ảnh minh họa Nguyên Nguyên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW gắn với sơ kết Quyết định số 1945-QĐ/TU, ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trên cơ sở đó có các kiến nghị, đề xuất, giải pháp để thực hiện tốt hơn Quyết định số 99-QĐ/TW trong thời gian tới.

Quá trình đó chú trọng đánh giá tác động của việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW và Quyết định số 1945-QĐ/TU đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Kế hoạch 105 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra thời gian hoàn thành đánh giá ở cấp xã, phường, thị trấn trước ngày 22/6/2022. Ở cấp huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã cấp tỉnh, tổ chức sơ kết trong hội nghị ban thường vụ (tập thể ban lãnh đạo), hoàn thành trước ngày 28/6/2022. Và cấp tỉnh hoàn thành sơ kết trước ngày 12/7/2022.

Cùng với kế hoạch nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có đề cương chi tiết, hướng dẫn cấp ủy các cấp triển khai đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW gắn với sơ kết Quyết định số 1945-QĐ/TU, ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Tin mới