mask

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 6/10, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An khai mạc Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, trong thời gian từ 6/10 đến 20/10, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức 5 chương trình hội nghị, tập huấn với 350 học viên tham gia.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An ảnh 1

Ông Vi Mỹ Sơn- Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An phổ biến các kiến thức cho các học viên. Ảnh: Thu Hương

Các học viên được phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền Nghị quyết 88 của Quốc hội XIV về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn; Tình hình an ninh trật tự vùng biên; Công tác phòng, chống dịch bệnh trong đồng bào DTTS...

Chương trình tập huấn còn cung cấp cho học viên các nội dung thiết thực về vai trò, vị trí, trách nhiệm của người có uy tín trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có uy tín; Phát huy vai trò người có uy tín trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và đoàn kết các dân tộc. Đồng thời, tập huấn cho các học viên là những người có uy tín về các kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An ảnh 2

Các đại biểu chia sẻ bên lề tập huấn. Ảnh: Thu Hương

Qua chương trình, người có uy tín được nâng cao kỹ năng, kiến thức tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS hiệu quả hơn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng Nông thôn mới, nếp sống văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc./.

Tin mới