Phát huy vai trò xung kích của Báo Nghệ An trên mặt trận tư tưởng

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị Báo Nghệ An - là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sáng 16/7, Đảng ủy Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn bộ cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã quán triệt nội dung về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, các cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An được quán triệt các nội dung của Hội nghị lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Theo đó, Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung sau: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh quán triệt các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày; hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020;…

Cũng tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An được quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại cơ sở. Ảnh tư liệu

Trao đổi những nội dung của Nghị quyết số 35, đồng chí Lê Thị Kim Oanh nhấn mạnh báo chí là lực lượng chủ lực, quan trọng trong thực hiện.

Qua đó, đồng chí đề nghị Báo Nghệ An - là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà - tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên Báo Nghệ An tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cá nhân; nhận thức đầy đủ, khách quan thách thức của quê hương, đất nước để có những bài viết khách quan trung thực, phản ánh trúng, đúng và kịp thời; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thành Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới