Phê chuẩn lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1379/NQ-UBTVQH14 ngày 8/7/2021 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 4/7/2021.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong ngày 8/7/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1388/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kể từ ngày 4/7/2021; ban hành Nghị quyết số 1389/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài PTTH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, kể từ ngày 4/7/2021. 

Tại Quyết định số 1147/QĐ-TTg ngày 10/7/2021, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Tại Quyết định số 1148/QĐ-TTg, ngày 10/7/2021, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 -2021; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trước đó, ngày 4/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Thái Thanh Quý làm Chủ tịch HĐND tỉnh và các ông: Nguyễn Nam Đình và Nguyễn Như Khôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ông: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thành Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới