mask

Phê duyệt số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên

(Baonghean.vn) - Với 82/82 đại biểu dự họp tán thành, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2019.
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, HĐND tỉnh đã phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2019 là 59.051 người. Khi Bộ Nội vụ có văn bản thẩm định về số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Nghệ An năm 2019 thấp hơn 59.051 người thì UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh tổng số người làm việc cho phù hợp.

HĐND tỉnh cũng đã quyết nghị phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức Hội năm 2019 là 90 người; khi có quyết định về khoán, hỗ trợ kinh phí do thực hiện các nhiệm vụ được giao của cơ quan có thẩm quyền thì thực hiện theo quyết định. 

HĐND tỉnh cũng thống nhất với UBND tỉnh: Số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các trường mầm non công lập được quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 5/1/2018 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non là 2.508 người. 

Số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (hưởng lương trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết số 30/2016/NQ - HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh) trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 235 người.

Số người làm việc theo chế độ hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2019 là 525 người.

Tin mới