mask

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn: Dân vận là làm cho dân tin, dân nghe, dân làm theo

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: “Công tác dân vận muốn làm tốt, hiệu quả thì phải “khéo” và muốn “khéo” phải có tư duy thật sâu để chọn vấn đề đúng, trúng; làm cho dân tin, dân nghe, dân làm theo".
s
Sáng 6/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều đổi mới trong công tác dân vận

Năm 2019, công tác dân vận của cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền được các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể quần chúng thực hiện với nhiều trăn trở, đổi mới, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh và từng ngành, từng địa phương trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng.

Nổi bật là các cuộc vận động, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất; giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư; dận vận thông qua mô hình tự quản nơi khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự…

Phong trào “Dân vận khéo” phát triển lan tỏa và nâng cao thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Thái Khắc Thư - Bí thư Đảng ủy Khối trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Công tác dân vận chính quyền cũng được tăng cường, trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tích cực tham mưu và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách hợp lòng dân, chăm lo đời sống nhân dân, tạo đồng thuận xã hội cao.

Bên cạnh sự đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm đối với sự phát triển chung của tỉnh, công tác dân vận và dân vận chính quyền vẫn tồn tại một số bất cập, khó khăn.

Tại hội nghị, nhiều bài học kinh nghiệm, mô hình hay trong công tác dân vận ở các ngành, địa phương được chia sẻ; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận cấp ủy, tổ chức Đảng và dân vận chính quyền được các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể năm 2020 với chủ đề “Năm dân vận khéo”.

Nhiều mô hình
Nhiều mô hình "dân vận khéo" trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã đem lại hiệu quả cao. Ảnh tư liệu

Làm cho dân tin, dân nghe, dân làm theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao vai trò và hiệu quả công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng trong năm 2019, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho rằng, năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, bởi vậy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp cần tiếp tục trăn trở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiểu biết về công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để cùng tham gia làm tốt hơn nữa công tác dân vận với mục tiêu cao nhất là để dân tin, dân nghe, dân làm theo.

Riêng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo, tổng kết, rút kinh nghiệm những mô hình hay, hiệu quả để nhân rộng, lan tỏa; gắn với tổ chức suy tôn các mô hình “dân vận khéo” ở các cấp với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo tránh tạo ra sự ỷ lại của người nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, công tác "dân vận khéo" cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ảnh: Mai Hoa

"Công tác dân vận muốn làm tốt, hiệu quả thì phải “khéo” và muốn “khéo” phải có tư duy thật sâu để chọn vấn đề đúng, trúng, nhất là thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó giải quyết những vấn đề khó, bất cập, bức xúc trong thực tiễn” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Muốn làm tốt vấn đề này, cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác dân vận có kiến thức, kỹ năng, phương pháp, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới. Đây là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy công tác dân vận trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Đảng cho đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Đảng cho đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho các đơn vị làm tốt công tác dân vận tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho các đơn vị tiêu biểu trong công tác dân vận năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới