Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài

(Baonghean) - Thực hiện chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh Nghệ An vừa thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
Cán bộ xã Tào Sơn (Anh Sơn) tiếp công dân. Ảnh: Thanh Lê ảnh 1
Cán bộ xã Tào Sơn (Anh Sơn) tiếp công dân. Ảnh: Thanh Lê

Tổ có 8 thành viên do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; đồng chí Vi Văn Sửu - Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ phó Thường trực. Các thành viên khác của tổ gồm các đồng chí: Võ Duy Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Tổ phó; Hồ Xuân Bảy - Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh; Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Hữu An - Phó Giám đốc Sở Giao Thông Vận tải; Nguyễn Trung Long - Phó Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản, Sở Tài chính; Phạm Thị Hiền Lương - Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp.

Ngoài ra, tổ có thêm 4 đồng chí khác được mời tham gia gồm: Phạm Văn Hóa - Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Trần Quang Hòa - Trưởng Phòng NV3, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngô Tuấn Minh - Phó phòng Tổng hợp ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thành - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Phan Thị Thúy Vinh - Chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, làm việc với người khiếu nại, tố cáo và các địa phương, sở, ngành, đơn vị có liên quan đến vụ việc khiếu nại, tố cáo; Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, tổ chức cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để nghe Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, trao đổi, thống nhất phương án giải quyết vụ việc; Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với người khiếu nại, tố cáo hoặc người đại diện; Hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm vụ việc...

Tin mới