mask

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Kiên quyết tinh giản biên chế

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 15/1. Cùng dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: VOV
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: VOV

Kiện toàn tổ chức bộ máy

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ trong năm 2018 tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bước đầu đã thu được kết quả tích cực.

Ở Trung ương, các bộ, ngành tập trung rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ.

Cùng với đó, các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với cơ quan của Đảng theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Kiên quyết tinh giản biên chế ảnh 2
Tại điểm cầu Nghệ An đồng chí  Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: Thanh Lê

Công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước; công tác tinh giản biên chế tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, đến năm 2018, cả nước đã tinh giản được 40.500 người so với năm 2015 (năm 2015 là 5.778 người; năm 2016 là 11.923 người; năm 2017 là 12.660 người; năm 2018: 10.139 người) theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước đã chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo sử dụng cán bộ, việc sắp xếp, đổi mới cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp; xây dựng chính quyền điện tử, sáp nhập các đơn vị hành chính,…

Thay thế cán bộ làm việc kém hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2019 nhiệm vụ đặt ra cho ngành Nội vụ rất nặng nề. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ, công chức toàn ngành Nội vụ đoàn kết, nỗ lực thực hiện có kết quả toàn diện mọi công tác.

Trong đó, tập trung hoàn thiện các dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; hoàn thiện các văn bản pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân tại Sở KH&ĐT. Ảnh: Thanh Lê
Giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân tại Sở KH&ĐT. Ảnh: Thanh Lê

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương; tổ chức lại cơ quan có nhiệm vụ tương đồng, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công; tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Mặt khác, ngành cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh: VGP

"Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo đề án, lộ trình đã đề ra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nói và nhấn mạnh cần sàng lọc, thay thế đối với những người làm việc kém hiệu quả ra khỏi bộ máy hành chính Nhà nước.

Trong công tác thi đua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu không thực hiện bình quân chủ nghĩa, mang tính hình thức. Ngành Nội vụ cần làm tốt công tác CCHC nhà nước, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả.

Tin mới