mask

Phòng không Việt Nam diễn tập với C-125M

Theo báo Phòng không - Không quân, Quân chủng PK-KQ vừa tổ chức Diễn tập thành công chiến thuật Phân đội Kỹ thuật Tên lửa Phòng không C-125M.

Từ ngày 26-29/6, tại Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không Quân (PK-KQ), đã tổ chức Diễn tập chiến thuật Phân đội Kỹ thuật Tên lửa Phòng không C-125M.

Trong thời gian diễn tập, các kíp chiến đấu đã thực hiện các nội dung: Kiểm tra nhận thức về các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, làm văn kiện chiến đấu, thực hành cơ động, triển khai, lắp ráp khí tài tên lửa, làm và báo cáo kế hoạch tác chiến...

Phòng không Việt Nam diễn tập với C-125M ảnh 1
Tên lửa C-125M trong cuộc diễn tập.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến, Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ cho biết: "Mục tiêu đặt ra của Quẩn chủng là để đánh giá kết quả huấn luyện 6 tháng đầu năm.

Sau huấn luyện là tổ chức diễn tập để đánh giá kết quả huấn luyện về các nội dung tại đơn vị về chuyên ngành, kiểm tra về cá nhân và cán bộ, sau đó chuyển sang diễn tập chiến thuật, đánh giá tổng hợp theo điều kiện gần sát với thực tế chiến đấu.

Qua diễn tập sẽ đánh giá được khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, đây là mục tiêu cao nhất cần hướng tới.

Sau diễn tập sẽ có những đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm để điều chỉnh nội dung, chương trình, phương pháp tổ chức, chỉ huy điều hành để chiến sĩ ngày càng có bản lĩnh, tâm lý, sức khỏe, trình độ chuyên môn và khả năng chỉ huy thích ửng với mọi tình huống trong chiến đấu".

Cuộc diễn tập lần này nhằm mục đích đánh giá khả năng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chuyển cấp báo động kịp thời, thuần thục trong thao tác hiệp đồng, xứ lý tình huống chiến đấu chính xác và tổ chức tiếp đạn kịp thời cho các tiểu đoàn hỏa lực theo phương án của các tiểu đoàn tên lửa phòng không trong quân chủng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trình hình hiện nay.

Cuộc diễn tập cũng là dịp thuận lợi để các kíp chiến đấu học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, qua đó rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện các kíp chiến đấu, huấn luyện bản lĩnh, tâm lý, thể lực của bộ đội trong các điều kiện phức tạp, sẵn sàng nhận và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Một số hình về cuộc diễn tập

Phòng không Việt Nam diễn tập với C-125M ảnh 2
Phòng không Việt Nam diễn tập với C-125M ảnh 3
Phòng không Việt Nam diễn tập với C-125M ảnh 4
Phòng không Việt Nam diễn tập với C-125M ảnh 5

Tin mới