Phương án sáp nhập 168 xóm, bản ở huyện vùng biên Quế Phong

(Baonghean.vn) - Huyện Quế Phong, Nghệ An dự kiến sẽ sáp nhập 168 xóm thành 81 xóm. Sau sáp nhập huyện vùng biên này sẽ còn lại 107 xóm so với 194 xóm hiện nay.
Ảnh: Thành Duy
Tri Lễ là xã biên giới nằm phía Tây Nam huyện Quế Phong, cách trung tâm huyện 30 km, có chiều dài đường biên giới hơn 18 km với 8 cột mốc. Xã có 2.038 hộ và 10.233 khẩu, gồm 4 đồng bào dân tộc là Thái, Kinh, Mông và Khơ Mú sinh sống trên 33 xóm, bản, trong đó dự kiến có 31 xóm, bản sẽ sáp nhập thành 14 xóm, bản. Ảnh: Thành Duy
Hiện nay, toàn huyện Quế Phong có 194 xóm, bản, khối (xóm), trong đó nếu so về tiêu chí số hộ/xóm chỉ có 8 xóm đạt 100%, 55 xóm từ 50% đến dưới 100% và 131 xóm dưới 50%.

Căn cứ vào tình hình vào các quy định, hướng dẫn và tình hình thực tế tại địa phương, dự kiến Quế Phong sẽ sáp nhập là 168 xóm, trong đó có 44 xóm trên 50% và 124 xóm dưới 50% về quy mô dân số so với quy định.

Số xóm hình thành sau sáp nhập là 81 xóm, trong đó có 25 xóm đạt 100%, 56 xóm đạt trên 50%. Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 26 xóm, trong đó có 7 xóm dưới 50% chưa sáp nhập.

Như vậy sau sáp nhập, Quế Phong giảm được 87 xóm và toàn huyện chỉ còn 107 xóm thuộc 14 xã, thị trấn. 

Theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, quy mô số hộ gia đình tại các tỉnh miền Trung được quy định cụ thể: các xóm, bản ở xã có 250 hộ gia đình trở lên; khối ở phường, thị trấn 300 hộ gia đình trở lên; thôn, bản ở các xã biên giới 100 hộ gia đình trở lên.

Danh sách chi tiết phương án sáp nhập và đổi tên xóm, bản huyện Quế Phong

Tin mới