Pin mặt trời mỏng bằng tờ giấy

Các chuyên gia tại Đại học Newcastle chế tạo loại pin mặt trời nhẹ hơn pin truyền thống 300 lần, có thể vận chuyển và lắp đặt dễ dàng.
Video:Pin mặt trời mỏng bằng tờ giấy.

Tin mới