Podcast: Trăm năm 'hỏa xa' thành Vinh

(Baonghean.vn) - Mời các bạn lắng nghe bài viết: "Trăm năm hỏa xa thành Vinh" của tác giả Thành Duy, qua giọng đọc Phạm Oanh.

Nội dung: Thành Duy; Giọng đọc: Phạm Oanh

Tin liên quan

Tin mới