mask

Quân khu 4: Hội thi điều lệnh, bắn súng năm 2016

(Baonghean.vn) - Từ ngày 11 - 12/10/2016, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức kiểm tra điều lệnh, bắn súng khối cơ quan Quân khu năm 2016.

Nội dung kiểm tra tập trung vào thực hành nội dung chào cờ, duyệt đội ngũ từng cơ quan Quân khu; kiểm tra điều lệnh quản lý bộ đội, các văn bản về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; bắn súng K54 bài 1 đối với sĩ quan và bắn súng Tiểu liên AK bài 1 đối với quân nhân chuyên nghiệp.

Khối sĩ quan thực hành nội dung kiểm tra bắn súng K54 bài 1
Khối sĩ quan thực hành nội dung kiểm tra bắn súng K54 bài 1

Thông qua kiểm tra lần này là dịp để Bộ tư lệnh Quân khu đánh giá trình độ nhận thức điều lệnh quản lý bộ đội, các văn bản xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, năng lực thực hành động tác điều lệnh đội ngũ và trình độ, yếu lĩnh bắn súng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 4 cơ quan Quân khu, làm cơ sở rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức học tại chức cho cơ quan Quân khu thời gian tới.

Lê Thắng

Tin mới