mask

Quản lý công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm

(Baonghean.vn)- Chiều 26/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí  Lê Vĩnh Tân - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Năm 2016, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện việc quản lý và kiểm soát biên chế chặt chẽ, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2017,  giảm 1,5% so với kế hoạch năm 2016.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bộ đã hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt danh mục vị trí việc làm của 63 tỉnh, thành phố và các bộ, ngành Trung ương; ban hành 86 tiêu chuẩn ngạch công chức và 133 tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tạo cơ sở để nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý công chức, viên chức.

Việc cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng lộ trình. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng và tăng cường hiệu lực, có hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, từng bước phấn đấu theo hướng “Chính phủ điện tử”, “Chính quyền điện tử”;; công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước cũng như vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay…

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Đối với tỉnh Nghệ An, năm 2016, Sở Nội vụ đã tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và hướng dẫn công tác chuyên môn của Bộ Nội vụ và các cơ quan cấp trên; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ; báo cáo UBND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh bổ sung biên chế, người làm việc, tinh giản, giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo đúng quy định; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư, quản lý hoạt động tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư, lưu trữ...

Tiếp nhận và trả kết quả GPLX tại Bộ phận một cửa của Sở GTVT Nghệ An.
Tiếp nhận và trả kết quả GPLX tại Bộ phận một cửa của Sở GTVT Nghệ An.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Nội vụ thời gian qua. Trong đó, việc xác định vị trí việc làm còn nhiều khó khăn là nội dung được các bộ, ngành và địa phương quan tâm. Đại diện Vụ tổ chức cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay: Việc quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm; xác định vị trí việc làm để thực hiện tinh giản biên chế. Đây là nhiệm vụ mới và khó cần có quyết tâm cao, tổ chức đồng bộ, liên thông. Đề nghị Bộ về Nội vụ xem xét, rà soát đánh giá sửa đổi các nghị định, thông tư, hướng dẫn thực hiện. Đồng thời cần phải được thực hiện một cách đồng bộ cùng với những nhiệm vụ khác trong công tác cán bộ.

Đại diện Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ cần đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng theo hướng minh bạch, khách quan; nâng cao chỉ tiêu để tuyển dụng các đối tượng đặc cách, việc tuyển dụng cần gắn với vị trí việc làm.

Liên quan đến công tác tuyển dụng công chức, ông Nguyễn Đào Sơn - Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải phòng cho biết, Hải Phòng là địa phương đầu tiên thi tuyển công chức trên máy tính được triển khai từ năm 2013. Ông Sơn nhấn mạnh, đây là giải pháp đổi mới trong việc thi tuyển công chức đảm bảo khoa học, khách quan, minh bạch trong điều kiện cạnh tranh về vị trí việc làm. Đồng thời thiết thực ứng dụng CNTT, tạo điều kiện nâng cao đầu vào của đội ngũ cán bộ, công chức. 

Kiểm tra công tác CCHC tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Kiểm tra công tác CCHC tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: biểu dương, đánh giá cao kết quả của ngành Nội vụ trong năm 2016. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Công tác CCHC có nhiều chuyển biến nhưng còn chậm, vì vậy trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác CCHC, xem đây là giải pháp đột phá tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị bộ, ngành Nội vụ tập trung xây dựng thể chế đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân và xã hội; Phấn đấu xây dựng hoàn thiện, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Bộ Nội vụ cần tiếp tục công tác xây dựng thể chế đáp ứng yêu cầu, xây dựng thể chế đồng bộ, thống nhất. Tăng cường ứng dụng CNTT xây dựng nền hành chính dân chủ, hiệu lực, hiệu quả thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An.
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An.

Tạo ra các giải pháp thông minh, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; Tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách tiền lương; Tiếp tục xây dựng thể chế tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị đồng bộ với các giải pháp khác; Thực hiện cơ chế tiền lương, hoàn thiện đề án tiền lương phù hợp với tình hình đất nước.

Rà soát các văn bản sửa đổi, các luật hiện hành theo đúng kế hoạch; Theo dõi cập nhật, nghiên cứu đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng,…

Thanh Lê

Tin mới