mask

Quán triệt Chỉ thị 05 cho chi bộ khối cơ quan

(Baonghean.vn) - Huyện Con Cuông vừa tổ chức Hội nghị quán triệt “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hơn 100 đảng viên thuộc 26 chi bộ khối cơ quan.

Trong thời gian 1 buổi vào sáng ngày 10/4, các đại biểu được truyền đạt những nội dung cơ bản của Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó chú trọng “học đi đôi với làm” và “làm theo bằng những việc làm cụ thể”. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên...

1
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bá Hậu

Sau khi học tập, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và đảng viên đều xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cho từng cá nhân và đăng ký việc làm theo cụ thể. Đảng bộ huyện cũng gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm  tại cơ quan, đơn vị.

                                                                                      Bá Hậu

Tin mới