mask

Quán triệt, vận dụng Nghị quyết của Đảng vào công tác giáo dục lý luận chính trị

(Baonghean.vn) - Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để chuyển hóa thành tri thức lý luận chính trị thông qua mỗi môn học, phần học, bài học ý nghĩa.

Sáng 4/6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX  vào giảng dạy lý luận chính trị”.

Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Khánh -  Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; PGS.TS Nguyễn Thái Sơn -  Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội & Nhân văn Trường Đại học Vinh cùng các nhà khoa học và đại diện các đơn vị, ban, ngành liên quan.

Các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường; Ngô Bá Cường - Trưởng khoa Xây dựng Đảng đồng chủ trì hội nghị.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Hội thảo tuân thủ nghiêm các nguyên tắc trong phòng, chống dịch Covid - 19. Ảnh: Thanh Quỳnh

Vận dụng, quán triệt Nghị quyết của Đảng vào công tác giảng dạy 

Hội thảo khoa học “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX vào giảng dạy lý luận chính trị” là một trong những hoạt động quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tích cực triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.  

Hội thảo nhằm tiếp tục quán triệt, làm sâu sắc hơn trong nhận thức về những nội dung quan trọng trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Đồng thời, cập nhật, bổ sung, cụ thể hóa vào bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh đó, hội thảo cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa tinh thần, nội dung của văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX một cách sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách kịp thời, hiệu quả.

27 công trình nghiên cứu có chất lượng từ đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường và đại diện các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học trên địa bàn tỉnh đã được công bố tại hội thảo.

Cùng với việc đánh giá lại những kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiều đại biểu cho rằng nội dung rất quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII là việc đưa ra tầm nhìn và định hướng phát triển cho đất nước trong giai đoạn tới. Đây là cơ sở để xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; để thống nhất tư tưởng, đoàn kết trong Đảng, tập hợp, đoàn kết, cổ vũ, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn để thực hiện mục tiêu, lý tưởng.

Ảnh: Thanh Quỳnh
PGS.TS Nguyễn Thái Sơn -  Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội & Nhân văn Trường Đại học Vinh trình bày bài nghiên cứu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Vì vậy, đội ngũ giảng dạy bộ môn xây dựng Đảng cần phải  định hướng cho học viên một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản; Từng bước hướng đến giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên hoàn thiện nhận thức về nội dung công tác xây dựng Đảng; về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; về nội dung công việc đảm nhiệm của họ trên thực tế; phát triển các phẩm chất, nhân cách, phương pháp, tác phong của người học giúp họ biết tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Giá trị, ý nghĩa của Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Nghệ An là rất to lớn và đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của tỉnh nhà. Đây vừa là niềm tin, vừa là động lực to lớn để mỗi một tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương đến từng cán bộ, đảng viên và người dân Nghệ An có trách nhiệm quán triệt và vận dụng, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, hành động của mình.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với yêu cầu tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, vận dụng đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hội thảo là một diễn đàn có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh hiện nay. Từ những nghiên cứu, tham luận sẽ góp phần cụ thể hóa yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng ta đã đề ra sau đại hội.

Trong thời gian tới, đồng chí Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh mong muốn đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường cần tiếp tục làm sáng tỏ các nội dung giá trị lý luận, thực tiễn của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những văn kiện quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Ý nghĩa, tầm quan trọng của những văn kiện Đại hội Đảng đối với sự phát triển của đất nước, của Đảng và của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Từ đó, xác định rõ yêu cầu của việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và vận dụng vào đời sống thực tiễn hiện nay.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Thời gian qua, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ngày càng được nâng cao. Các nội dung quan trọng liên quan đến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đã từng bước được chuyển tải đến học viên. Ảnh:Trường Chính trị cung cấp. 

 Thông qua các nghiên cứu, trao đổi tại hội thảo, cần mở ra những hướng tiếp cận mới, tầm nhìn mới trên các mặt, các lĩnh vực mà Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đưa vào văn kiện để đặt ra yêu cầu cần quán triệt, vận dụng đầy đủ trong công tác giảng lý luận chính trị hiện nay.

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ, đúng đắn những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của các văn kiện, đội ngũ cán bộ, giảng viên cần xác định rõ những nội dung cần quán triệt, vận dụng trong mỗi môn học, phần học, bài học. Thông qua đó, chuyển hóa những nội dung văn kiện trở thành tri thức lý luận chính trị góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tin mới