mask

Quế Phong: Gắn camera giám sát công chức ở công sở

(Baonghean) - Một trong những biện pháp mà huyện miền núi Quế Phong áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, sửa đổi lề lối làm việc cho cán bộ, nhân viên là việc gắn camera giám sát. 

Cổng UBND huyện Quế Phong là nơi được lắp camera giám sát việc đi muộn về sớm của cán bộ, nhân viên, vừa đảm bảo an ninh trật tự công sở. Ảnh: Hoài Thu
Cổng UBND huyện Quế Phong là nơi được lắp camera giám sát việc đi muộn về sớm của cán bộ, nhân viên, vừa đảm bảo an ninh trật tự công sở. Ảnh: Hoài Thu

Hệ thống camera giám sát được gắn tại 4 vị trí ở trụ sở UBND huyện: cổng ra vào, nhà để xe, bộ phận một cửa và phòng tiếp dân. 4 máy camera được nối với các màn hình theo dõi đặt ở phòng làm việc của các đồng chí lãnh đạo gồm Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng, Trưởng phòng Nội vụ.

Ban đầu, phát hiện một số trường hợp đi muộn, về sớm hoặc vắng mặt không có lý do lãnh đạo đã tiến hành nhắc nhở; vi phạm nhiều lần thì sẽ có biện pháp kỷ luật và mọi bằng chứng đều được trích xuất từ camera. Đồng chí Lương Văn Khuê - Trưởng phòng Nội vụ huyện Quế Phong cho biết: “Gắn camera tại công sở đã giúp cán bộ, nhân viên cơ quan UBND dần nâng cao ý thức chấp hành giờ giấc, thực hiện nghiêm các nội dung sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính mà huyện đã đề ra. Từ đó việc triển khai và thực hiện các Chỉ thị 17-CT/TU, Chỉ thị 10/2013/CT-UBND và  Chỉ thị 26-CT/TW tại cơ quan UBND huyện ngày càng hiệu quả”. 

Chủ tịch UBND huyện Quế Phong  - đồng chí Lê Văn Giáp cho biết thêm, thời gian đầu thực hiện vẫn còn có một số trường hợp vi phạm giờ giấc, nghỉ việc không báo cáo và tất cả những vi phạm đó đều được lãnh đạo nắm bắt và nhắc nhở kịp thời. Đến nay, ý thức của cán bộ nhân viên đã đi vào nề nếp, hầu như không có vi phạm xảy ra, hiệu quả công tác cũng theo đó được nâng lên”. 

Từ chỗ nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ nhân viên UBND huyện đã lan tỏa xuống đội ngũ cán bộ cấp xã thông qua các đồng chí phụ trách địa bàn, lĩnh vực được phân công qua các đợt kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cơ sở trong thực hiện các chỉ thị về cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc.

Cụ thể, đầu năm 2016 đến nay, UBND huyện đã kiểm tra được 21 cuộc tại 8 xã và 13 phòng, ban đơn vị 100% UBND các xã, thị trấn về xây dựng, sửa đổi, bổ sung lại Quy chế văn hóa công sở, cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 17-CT/TU, Chỉ thị 10/2013/CT-UBND. Nhìn chung, công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị được siết chặt hơn, ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt. 

Ngày 17/7 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về thực hiện Chỉ thị 17-Ct/TU và Chỉ thị 26-CT/TW kiểm tra đột xuất tại UBND huyện Quế Phong cũng ghi nhận việc chấp hành giờ giấc làm việc và báo cáo lịch công tác của cán bộ, nhân viên UBND huyện Quế Phong nghiêm túc, không có trường hợp nào đi làm muộn hoặc chậm giờ quy định.

Ngoài ra, hệ thống camera còn là công cụ tham gia phục vụ đảm bảo an ninh trật tự. Tại UBND huyện cuối năm 2016, khi có một cán bộ cơ quan trình báo bị mất xe máy, sau khi trích xuất camera thì biết là do người nhà đến đưa xe về trước. Cán bộ, công chức cơ quan UBND huyện Quế Phong đều nói vui là “nhất cử nhất động” đều không qua được “mắt thần”. 

“Gắn camera giám sát là một trong các nội dung triển khai việc thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hành chính; duy trì hoạt động hiệu quả Cổng thông tin điện tử huyện và phần mềm Văn phòng điện tử Uni-Office; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa và hoạt động tiếp công dân, để tiến tới thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chuẩn hóa trình độ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực thực thi công vụ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”, đồng chí Lê Văn Giáp -  Chủ tịch UBND huyện Quế Phong khẳng định.

Hoài Thu

Tin mới