Quế Phong kết nạp 231 đảng viên

(Baonghean.vn) - Đây là số lượng đảng viên được Ban Thương vụ Huyện ủy Quế Phong quyết định kết nạp trong năm 2015, bằng 115,5% so với kế hoạch năm.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Quế Phong cũng đã công nhận 257 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Tính đến tháng 11/2015, toàn huyện có 4.703 đảng viên, tăng so với cùng kỳ năm 2014 là 188 đảng viên.

Cán bộ xã Tri Lễ trao đổi về mô hình sản xuất với nhân dân.
Cán bộ xã Tri Lễ trao đổi về mô hình sản xuất với nông dân.

Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nâng cấp Chi bộ cơ sở BQL Khu BTTN Pù Hoạt thành Đảng bộ cơ sở BQL Khu BTTN Pù Hoạt. Tổng số cán bộ đảng viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  là 4.350 đồng chí.

Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong cũng đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 17 đồng chí trưởng, phó phòng, ban, ngành cấp huyện; đề bạt, bổ nhiệm 7 đồng chí cấp trưởng, phó phòng, ban; thực hiện quy trình thuyên chuyển, sắp xếp, bố trí lại công tác đối với 8 đồng chí trưởng, phó thuộc cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể huyện; luân chuyển về cơ sở 5 đồng chí.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới