mask

Quế Phong: Xử phạt 3 cơ sở, nhắc nhở 10 cơ sở vi phạm VSATLĐ–PCCN

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch số 73/QĐ-UBND huyện Quế Phong về việc thanh tra, kiểm tra Công tác An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, ngày 26/3, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Đậu Long – Trưởng phòng LĐTBXH cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tại các cơ sở chế biến lâm sản, nhà máy thủy điện trên địa bàn toàn huyện.

Công nhân không đẹo găng tay và đọi mũ bảo hộ lao động
Công nhân không đeo găng tay và đội mũ bảo hộ lao động

Qua kiểm tra tại các Nhà máy thủy điện, tất cả đều chấp hành tốt các q uy định về đảm bảo an toàn cho người lao động; Nhân viên được trang bị đầy đủ các dụng cụ và quần áo bảo hộ, đảm bảo an toàn khi đang làm nhiệm vụ; Tuân thủ nghiêm các quy định về PCCN tại nhà máy.

Tại các cơ sở chế biến lâm sản, 100% đều vi phạm về công tác ATLĐ. Như Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và SX nứa lùng xã Quế Sơn; Xưởng gỗ Võ Hà (thị trấn Kim Sơn); Công ty TNHH Khánh Tâm (bản Tục xã Đồng Văn)…, hầu hết không trang bị bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện lao động cho nhân viên. Đa số nhân viên không có chứng chỉ nghề, không được trang bị kiến thức về an toàn lao động. Một số cơ sở không không bố trí niêm yết, nội quy về PCCC. Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt không đảm bảo khoảng cách về phòng cháy và chữa cháy. 

Cty Thủy điện Hủa Na chấp hành tốt VSATLD - PCCN
Công ty Thủy điện Hủa Na chấp hành tốt VSATLĐ - PCCN

Đoàn đã tiến hành lập biên bản xử lý 3, khiển trách 10 trường hợp vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm nhẹ thì nhắc nhở, đồng thời tuyên truyền phổ biến kiến thức về ATVSLĐ – PCCN. Yêu cầu các cơ sở, hộ kinh doanh cần đảm bảo cải thiện điều kiện lao động, từ đó giảm tai nạn về lao động cũng như bệnh nghề nghiệp trên.

Thúy Hằng

Tin mới