mask

Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện một số chính sách phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31/12/2023

(Baonghean.vn) - Sáng 9/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2 để thảo luận và xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện một số chính sách phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31/12/2023 ảnh 1

Toàn cảnh phiên làm việc sáng 9/1 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh

Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid -19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược với 468/473 ĐBQH có mặt đã biểu quyết tán thành, chiếm 94,35%.

Theo đó, Nghị quyết thông qua các chính sách trong phòng, chống dịch Covid -19 được tiếp tục thực hiện từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023, gồm:

Các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán theo quy định tại Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Kinh phí thực hiện các khoản chi phí, chế độ, chính sách này được chuyển nguồn sang năm 2023 để thanh toán và hạch toán, quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2023.

Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện một số chính sách phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31/12/2023 ảnh 2
Các đại biểu Đoàn ĐBQH Nghệ An tại kỳ họp. Ảnh: Quang Khánh

Việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch Covid-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh Covid-19 được tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện một số chính sách phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31/12/2023 ảnh 3

Các ĐBQH Đoàn Nghệ An bấm nút biểu quyết Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid -19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược. Ảnh: Quang Khánh

Nghị quyết cũng quy định về việc sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024.

Theo đó, giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024 được cơ sở đăng ký nộp hồ sơ gia hạn và giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được kéo dài thời hạn thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 mà chưa được gia hạn kịp thời theo quy định của Luật Dược được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024, trừ các trường hợp sau: Thuốc, nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi theo quy định của pháp luật về dược; có dấu hiệu không an toàn cho người sử dụng mà bị tạm ngừng theo quy định của pháp luật về dược; Thuốc có giấy đăng ký lưu hành có thời hạn là 03 năm theo quy định của pháp luật về dược. Bộ Y tế công bố danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định.

Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện một số chính sách phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31/12/2023 ảnh 4

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu liên quan đến về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; Việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021... Ảnh: Quang Khánh

Cũng tại phiên làm việc, thảo luận ở hội trường về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Tin mới