Quốc hội lấy xong phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Phiên bỏ phiếu của các ĐBQH để lấy tín nhiệm đối với 48 chức danh lãnh đạo Nhà nước, QH và Chính phủ đã diễn ra sáng nay.
Sáng 25/10, Quốc hội đã nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Các ĐB bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm 48 vị do QH bầu hoặc phê chuẩn theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Quốc hội lấy xong phiếu tín nhiệm 48 chức danh ảnh 1
Các đại biểu bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Minh Thăng

Đầu giờ chiều, ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả. Sau đó, Tổng thư ký Quốc hội trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Một lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cho biết, tại phần công bố, Quốc hội mời tất cả bộ trưởng, trưởng ngành (kể cả người không phải ĐBQH) đến nghe kết quả.

Phiếu dành cho từng khối có màu sắc khác nhau để thuận tiện cho việc kiểm phiếu. Trong mỗi lá phiếu sẽ có 3 ô: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Toàn bộ việc tổng hợp phiếu và phân tích kết quả sẽ được thực hiện bằng máy. 

Sau khi bỏ phiếu xong, ban kiểm phiếu chuyển thùng phiếu vào khu kiểm soát phiếu. Sau đó ban kiểm phiếm báo cáo với Quốc hội số phiếu phát ra và thu vào.

Quốc hội lấy xong phiếu tín nhiệm 48 chức danh ảnh 2
Thùng phiếu được chuyển vào khu kiểm soát phiếu. Ảnh: Minh Thăng

Tin mới