mask

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách

Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Quốc hội dành thời gian cả ngày hôm nay (13/6) để thảo luận về các nội dung trên. Trước đó, báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ đã chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 một cách toàn diện theo các kịch bản đề ra, phù hợp với diễn biến tình hình. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân cả nước thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp đề ra, đến nay chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

 Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách ảnh 1

Đánh giá bổ sung về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, Thủ tướng Chính phủ cho biết, chúng ta đã đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn số đã báo cáo Quốc hội. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,02% (đã báo cáo trên 6,8%), thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm là không nhỏ. Mặc dù gặp khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thủ tướng Chính phủ cho biết “chúng ta vẫn có những điểm sáng trong phát triển kinh tế”.

Theo người đứng đầu Chính phủ, nước ta đã duy trì được nền tảng vĩ mô ổn định và các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 giảm 1,21% so với tháng 12/2019. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt. Chính phủ đã tập trung tín dụng cho sản xuất kinh doanh và những lĩnh vực ưu tiên. Triển khai kịp thời chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Các cấp, các ngành đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; vốn đầu tư thực hiện từ NSNN tăng 12,9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I tăng 2,2%; trong đó vốn đầu tư ngoài nhà nước tăng 4,2%. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đạt 32,5% dự toán...

Mặc dù giảm khá mạnh so với cùng kỳ, nhưng tăng trưởng GDP quý I vẫn đạt 3,82%, thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới. Trong khó khăn, nhiều địa phương vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao. Chúng ta vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, không để rơi vào suy thoái; trong khi hầu hết các nước, đối tác lớn đều tăng trưởng âm. An ninh năng lượng, lương thực được bảo đảm, cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội.

Chính phủ cũng đề ra 9 nhóm giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội năm 2020. Trong những tháng còn lại của năm 2020 và thời gian tới, cùng với làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, Chính phủ sẽ chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù trong tình hình mới, trình cấp có thẩm quyền quyết định để sớm triển khai thực hiện trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc việc kéo dài thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021; trong năm 2021 ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho giai đoạn 2022 - 2025 cho phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn…

Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ và cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn, song năm 2019 kinh tế -xã hội nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối đồng bộ tất cả các mục tiêu đã được Quốc hội đề ra.

Các đại biểu cũng tập trung đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và NSNN năm 2020, trong đó có phân tích rõ về tình hình quốc tế, tác động của đại dịch Covid-19 đối với kinh tế, xã hội; về những vấn đề nổi lên của tình hình kinh tế -xã hội và NSNN 4 tháng đầu năm.

Các ý kiến cũng tập trung thảo luận về các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu kinh tế ở từng khu vực, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm chống thất thoát trong đầu tư công… trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 đối với việc sản xuất kinh doanh./.

Tin mới