Quy chế hoạt động thông tin cơ sở có hiệu lực từ 01/02/2017

Ngày 06/12/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2017.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quy chế này, hoạt động thông tin cơ sở phải cung cấp các thông tin thiết yếu đến người dân ở xã, phường, thị trấn thông qua hoạt động phát thanh, truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở; bảng tin công cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác. 

Hoạt động thông tin cơ sở bao gồm việc cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở; Cung cấp thông  tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, miền, bao gồm:

Thông tin về dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; Thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và kiến thức khoa học, kỹ thuật; Thông tin liên quan đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; Thông tin về sự cố, các tình huống khẩn cấp xảy ra ở địa phương hoặc có ảnh hưởng đến địa phương; Thông tin về gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực; Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân địa phương; Phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở.

Theo Quyết định này, thông tin cơ sở phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp tập quán lành mạnh của địa phương; Đảm bảo thông tin thiết yếu phải kịp thời, chính xác đến với người dân, chú trọng người dân ở các vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Kinh phí thực hiện hoạt động thông tin cơ sở từ nguồn ngân sách nhà nước; huy động từ các tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác.

Theo Infonet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới