Quy định có lợi cho bệnh nhân BHYT từ ngày 1/12/2018

Theo Nghị định 146, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được ngân sách nhà nước đóng BHYT và được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi (trước đây chỉ được hưởng 80%).

Kể từ ngày 1/12/2018, khi Nghị định 146/2018 có hiệu lực thì bệnh nhân BHYT sẽ có nhiều quyền lợi mới.

*Theo Nghị định 146, bệnh nhân có thẻ BHYT đang điều trị nội trú mà thẻ hết hạn sử dụng thì được thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) tối đa không quá 15 ngày, kể từ ngày thẻ hết hạn sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
*Bệnh nhân BHYT đi KCB không đúng thủ tục, KCB tại cơ sở không ký hợp đồng BHYT vẫn được thanh toán trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội với mức hưởng như sau: Tại các cơ sở KCB tuyến huyện và tương đương là không quá 0,15 lần mức lương cơ sở đối với KCB ngoại trú; KCB nội trú là không quá 0,5 lần. Đối với tuyến tỉnh và tương đương tối đa không quá một lần mức lương cơ sở đối với điều trị nội trú; tại tuyến trung ương không quá 2,5 lần mức lương cơ sở đối với KCB nội trú.

*Bệnh nhân BHYT tự đi không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở KCB khác thì được quỹ BHYT thanh toán như trường hợp trái tuyến; trừ trường hợp cấp cứu hoặc tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở.

*Trường hợp cơ sở KCB không thực hiện được xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và phải chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đến cơ sở KCB BHYT khác hoặc cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện để thực hiện các dịch vụ đó thì vẫn được quỹ BHYT thanh toán chi phí thực hiện dịch vụ trong phạm vi được hưởng.

Quy định có lợi cho bệnh nhân BHYT từ ngày 1/12/2018 ảnh 2

*Theo quy định cũ trước đây, toàn bộ thành viên gia đình phải tham gia BHYT cùng một thời điểm thì mới mua được gói bảo hiểm này. Nghị định 146 không quy định tất cả thành viên phải tham gia BHYT cùng lúc mà chỉ quy định thành viên hộ gia đình tham gia BHYT trong cùng năm tài chính được giảm trừ mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi.

*Theo Nghị định 146, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được ngân sách nhà nước đóng BHYT và được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi (trước đây chỉ được hưởng 80%).

*Nghị định cũng bổ sung một số đối tượng tham gia BHYT như: dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, thân nhân của công nhân viên chức quốc phòng, thân nhân của công nhân viên chức công an, chức sắc chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội.

*Ngoài ra, Nghị định 146 cũng đề cập một số trường hợp không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi KCB BHYT như:

• Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng;

• Trẻ em đủ 72 tháng tuổi nhưng sinh trước ngày 30-9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi.

• Trẻ em đủ 72 tháng tuổi sinh sau ngày 30-9 nhưng vào các ngày trong tháng thì thẻ được cấp đến hết tháng sinh.

• Người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì được thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày thẻ hết hạn sử dụng.

Tin mới