mask

Quy định mới về công tác cán bộ lãnh đạo hội quần chúng ở cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quy định số 19-QĐ/TU về công tác cán bộ lãnh đạo hội quần chúng ở cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
0:00 / 0:00
0:00
Quy định mới về công tác cán bộ lãnh đạo hội quần chúng ở cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ảnh 1
Hội viên Hội Người cao tuổi thành phố Vinh (Nghệ An) biểu diễn thể dục dưỡng sinh. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Theo đó có một số nội dung mới cụ thể đối tượng áp dụng là:

1. Chủ tịch, phó chủ tịch các hội có đảng đoàn ở cấp tỉnh: Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh.

2. Chủ tịch, phó chủ tịch các hội không có đảng đoàn ở cấp tỉnh, gồm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Người mù tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh; Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh; Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Hội Kiến trúc sư tỉnh; Đoàn Luật sư Nghệ An.

Về tiêu chuẩn, điều kiện lãnh đạo hội: (Chủ tịch, phó chủ tịch) phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có năng lực lãnh đạo, quản lý, có kinh nghiệm trong công tác quần chúng. Đối với lãnh đạo hội còn trong độ tuổi lao động thì thực hiện theo các quy định chung về cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Đối với lãnh đạo hội đã hết tuổi lao động phải có đủ sức khoẻ để làm việc; có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực, uy tín cao trong cán bộ, hội viên. Lãnh đạo các hội chuyên ngành phải có chuyên môn phù hợp.

Về độ tuổi tham gia lãnh đạo hội: Đối với nhân sự đã hết tuổi lao động thì tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử lãnh đạo hội không quá 65 tuổi. Đối với chủ tịch hội, trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi, do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đối với lãnh đạo hội trong độ tuổi lao động khi đến tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

Về nhiệm kỳ giữ chức vụ lãnh đạo hội: Chủ tịch hội giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Trường hợp đã giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp mà chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch hay bố trí công tác khác.

Về thẩm quyền: Nhân sự được giới thiệu ứng cử lãnh đạo hội phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ, cụ thể: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh: Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh còn lại nêu trên. Trường hợp nhân sự thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi giới thiệu ứng cử.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan cử đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia giới thiệu bầu giữ các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hoặc uỷ viên ban thường vụ hội; cử đại diện dự họp đảng đoàn (nơi không có đại diện lãnh đạo tham gia đảng đoàn), dự họp ban thường vụ hội (nơi không có đảng đoàn).

Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh và Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh xem xét, giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ tịch các hội là thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Quy định mới có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các nội dung trước đây của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ không phù hợp với Quy định này.

Tin mới