mask

Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(Baonghean.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sáng 13/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP bằng hình thức trực tuyến tới các địa phương.

Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ảnh 1

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đào Quang Thiền – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã giới thiệu về những điểm mới Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP; trách nhiệm của các bộ, ngành địa phương trong quá trình triển khai thực hiện… Tổng quan về mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại các địa phương. Trình tự, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính; những điểm mới Nghị định 107/2021/NĐ-CP

Theo đó, ngày 27/3/2021,Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ảnh 2
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định quan điểm chỉ đạo là: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ảnh 3
Cán bộ huyện Nghĩa Đàn hướng dẫn cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thanh Lê

Hội nghị được nghe phổ biến quán triệt những điểm mới của Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong đó, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 21a về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quy định mới, ngoài việc thực hiện các quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20, Nghị định 61/2018/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thêm một số nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ảnh 4
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh: Thanh Lê

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP cũng bổ sung các quy định mới về tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử,...

Tin mới