mask

Quy định về nâng bậc lương khi có thông báo nghỉ hưu

Bà Đỗ Thị A. là giảng viên, hưởng lương chuyên viên chính bậc 6/8, hệ số 6,1 từ ngày 1/9/2016. Đến ngày 1/9/2019, bà đủ thời hạn nâng bậc lương thường xuyên. Theo quy định, bà sẽ có thông báo nghỉ hưu vào tháng 6/2019, nghỉ hưu ngày 1/1/2020.

Bà A. hỏi, trường hợp của bà có được nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu không?

Vấn đề này, theo Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Chi trả lương hưu. Hình minh họa
Chi trả lương hưu. Hình minh họa

Trường hợp bà Đỗ Thị A., theo quy định, bà sẽ có thông báo nghỉ hưu vào tháng 6/2019, để nghỉ hưu vào ngày 1/1/2020. Như vậy, trong khoảng thời gian từ khi bà A. có thông báo nghỉ hưu (tháng 6/2019) đến trước ngày nghỉ hưu (1/1/2020), tại các thời điểm tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2019 bà A. còn thiếu từ 3 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/9/2019, thỏa mãn điều kiện quy định tại đoạn cuối Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV: "… kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng...".

Nếu đến thời điểm bà A. có thông báo nghỉ hưu (tháng 6/2019) mà quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 08/2013/NĐ-CP của Chính phủ về nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghị hưu vẫn còn hiệu lực, không bị sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi một văn bản quy phạm pháp luật khác, thì bà A. thuộc diện được nâng một bậc trước thời hạn 12 tháng.

 » Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Nhiều người xin nghỉ hưu non

Theo chinhphu.vn

Tin mới