mask
Xe

Quy định về thời hạn bằng lái xe B1 mà tài xế nên biết

Tùy thuộc vào thời gian quá hạn mà tài xế có thể phải thi sát hạch lại bằng lái xe B1 hoặc không.
0:00 / 0:00
0:00
Quy định về thời hạn bằng lái xe B1 mà tài xế nên biết ảnh 1
Bằng lái xe B1 hết hạn, có phải thi lại? Ảnh minh họa

Bằng lái xe B1 được sử dụng đến khi nào?

Theo Điều 59 và Điều 60, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, người từ đủ 18 tuổi trở lên có thể đăng ký học và thi bằng lái xe hạng B1. Khi vượt qua kỳ thi sát hạch, học viên sẽ được cấp Giấy phép lái xe hạng B1 để có thể điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Điều 17, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT đã quy định về thời hạn của Giấy phép lái xe hạng B1 như sau:

"Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì Giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp".

Theo quy định này, thời hạn sử dụng bằng lái xe B1 được xác định dựa trên độ tuổi của người lái xe khi cấp bằng:

- Người lái xe từ 45 tuổi trở xuống (nữ) hoặc dưới 50 tuổi trở xuống (nam): Bằng lái xe hạng B1 có hạn sử dụng đến khi lái xe đủ 55 tuổi (nữ) hoặc đủ 60 tuổi (nam).

- Người lái xe trên 45 tuổi (nữ) hoặc trên 50 tuổi (nam): Bằng lái xe hạng B1 có hạn sử dụng 10 năm kể từ ngày cấp.

Bằng lái xe B1 hết hạn, có phải thi lại?

Theo quy định tại Điều 36, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, khi Giấy phép lái xe hết hạn, tài xế có thể làm thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe. Tùy thuộc vào thời gian quá hạn mà người tài xế có thể phải thi sát hạch lại bằng lái xe B1 hoặc không. Cụ thể:

- Bằng lái xe B1 hết hạn dưới 03 tháng: Tài xế được cấp lại bằng lái xe mà không cần thi sát hạch.

- Bằng lái xe B1 hết hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm: Tài xế được cấp lại bằng lái xe hạng B1 sau khi vượt qua bài thi sát hạch lại lý thuyết.

- Bằng lái xe B1 hết hạn từ 01 năm trở lên: Tài xế được cấp lại bằng lái xe hạng B1 sau khi vượt qua bài sát hạch lại lý thuyết và thực hành.

Tin mới