mask

Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Nghệ An triển khai kế hoạch năm 2020

(Baonghean.vn) - Sáng 29/7, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Nghệ An tổ chức họp bộ máy quản lý và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Quỹ Hỗ trợ HTX

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh thành lập ngày 28/9/2018. Do biến động về công tác cán bộ, nên đến cuối tháng 6/2020 UBND tỉnh ra Quyết định 1998 bổ sung, thay thế thành viên hội đồng quản lý và giám đốc quỹ. Theo đó, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Nghệ An.

Quỹ Hỗ trợ HTX

Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, chi nhánh tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện Ngân hàng Chính sách xã hội đã phối hợp với Ban Quản lý quỹ để tập huấn nghiệp vụ cho vay đối với đội ngũ cán bộ quản lý quỹ và các HTX đề nghị vay vốn. Ảnh: Ngọc Anh

Hoạt động của quỹ sẽ đáp ứng nhu cầu về vốn của các cơ sở kinh tế hợp tác, xã viên và người lao động; giúp các HTX, Liên hiệp HTX có điều kiện đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị, sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đồng thời giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho hàng trăm ngàn thành viên và người lao động, tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động nông thôn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.

Quỹ Hỗ trợ HTX

Ông Đoàn Mạnh Hà - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị: Trong quy chế cho vay có quy định điều kiện cho vay là phải có tài sản thế chấp nhưng thực tế các HTX hầu hết không có tài sản đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Ngân hàng Chính sách xã hội nên hướng dẫn cho các HTX đưa tài sản cá nhân bảo lãnh cho HTX. Ảnh: Ngọc Anh

Đến nay, đã có trên 25 đơn vị đăng ký và đã xây dựng hồ sơ vay vốn... Thực hiện kế hoạch năm 2020, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Chính sách tổ chức tập huấn cho các đối tượng có nhu cầu vay vốn nguồn quỹ; tiếp nhận hồ sơ, lựa chọn đơn vị để thực hiện quy trình kiểm tra, thẩm định cho vay. Hàng năm, quỹ sẽ giải ngân và kiểm tra việc thực hiện nguồn vốn cho vay.

Quỹ Hỗ trợ HTX

HTX Sản xuất DVNN Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) trồng su su theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh tư liệu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kinh tế hợp tác xã có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Mặc dù toàn tỉnh có trên 748 HTX, nhưng hoạt động của các HTX chưa thực sự hiệu quả, trong đó vấn đề vay vốn để các HTX hoạt động đang gặp nhiều khó khăn. Vì thế, việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển sẽ góp phần giúp các HTX có nguồn vốn vay để hoạt động có hiệu quả hơn...

Quỹ Hỗ trợ HTX

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu: Hội đồng quản lý quỹ, các thành viên, ban kiểm soát bám nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo thực hiện và xử lý tốt các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của sở, ngành, đơn vị mình phụ trách. Đối với Ban Điều hành nghiệp vụ quỹ tiếp tục tổ chức đào tạo nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện vay vốn; rà soát, lựa chọn các HTX, liên hiệp HTX có nhu cầu vay vốn để cho vay theo đúng quy định. Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội phải kiểm tra, thẩm định và giải ngân nguồn vốn cho vay theo đúng quy định, mục tiêu của nguồn vốn; thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của các đơn vị vay vốn để có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng sai mục đích, vi phạm quy chế cho vay./.

Tin mới