Quỳ Hợp: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND huyện bầu

(Baonghean.vn) - Ngày 9/1, HĐND huyện Quỳ Hợp khóa XVIII đã tiến hành bỏ phiếu và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 chức danh do HĐND huyện bầu.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện Quỳ Hợp bầu. Ảnh: Phan Giang
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện Quỳ Hợp bầu. Ảnh: Phan Giang
Các đại biểu đều thống nhất, đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ phản ánh trách nhiệm, mối quan hệ của đại biểu đối với những chức danh do HĐND bầu mà còn là trách nhiệm của đại biểu trước cử tri.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND. Đồng thời đánh giá mức độ tín nhiệm của đại biểu HĐND huyện đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm nhận thấy rõ hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ, từ đó nâng cao ý thức phấn đấu, rèn luyện, hiệu quả hoạt động của cá nhân trong thời gian tới.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

1. Ông Phan Đình Đạt - Chủ tịch HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu, chiếm 91,67%;

Số phiếu tín nhiệm: 1, chiếm 2,78%.

2. Bà Trương Thị Hà - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu, chiếm 69,44%;

Số phiếu tín nhiệm: 7, chiếm 19,44%;

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2, chiếm 5,56%.

3. Ông Nguyễn Công Kích - Trưởng Ban pháp chế HĐND

Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu, chiếm 83,33%;

Số phiếu tín nhiệm: 3, chiếm 8,33%;

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1, chiếm 2,78%.

4. Bà Ngân Thị Hồng - Trưởng Ban dân tộc HĐND

Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu, chiếm  72,22%;

Số phiếu tín nhiệm: 8, chiếm 22,22%.

5. Ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu, chiếm  80,56%;

Số phiếu tín nhiệm: 5, chiếm 13,89%.

6. Ông Vi Thanh Tường - Phó Chủ tịch UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu, chiếm  72,22%;

Số phiếu tín nhiệm: 8, chiếm 22,22%.

7. Ông Trương Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao 18 phiếu, chiếm  50%;

Số phiếu tín nhiệm 14, chiếm 38,89%;

Số phiếu tín nhiệm thấp 2, chiếm 5,56%.

8. Ông Võ Sỹ Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu, chiếm  80,56%;

Số phiếu tín nhiệm: 5, chiếm 13,89%.

9. Ông Đinh Anh Dũng - Trưởng Công an huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu, chiếm 75%;

Số phiếu tín nhiệm: 7, chiếm 19,44%.

10. Ông Thái Văn Trường - Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu, chiếm  69,44%;

Số phiếu tín nhiệm: 8, chiếm 22,22%;

Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu.

11. Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Tài chính huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu, chiếm 44,44%;

Số phiếu tín nhiệm: 15, chiếm 41,67%;

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3, chiếm 8,33%.

12. Ông Kim Thành Xuyên - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng

Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu, chiếm 38,89%;

Số phiếu tín nhiệm: 20, chiếm 55,56%.

13. Ông Lương Doãn - Trưởng phòng Dân tộc huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu, chiếm 58,33%;

Số phiếu tín nhiệm: 13, chiếm 36,11%.

14. Ông Hoàng Khắc Thanh - Trưởng phòng Nội vụ huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu, chiếm  61,11%;

Số phiếu tín nhiệm: 10, chiếm 27,78%; 

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2, chiếm 5,56%.

15. Ông Vi Hoàng Hà - Trưởng phòng Tư pháp

Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu, chiếm 88,89%;

Số phiếu tín nhiệm: 2, chiếm 5,56%.

16. Ông Hồ Bình Minh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

 Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu, chiếm  50%;

Số phiếu tín nhiệm: 14, chiếm 38,89%;

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2, chiếm 5,56%.

17. Ông Quán Vi Giang - Trưởng phòng NN&PTNT huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu, chiếm 63,89%;

Số phiếu tín nhiệm: 11, chiếm 30,56%.

18. Ông Đậu Ngọc Tuân - Trưởng phòng Văn hóa thông tin

Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu, chiếm 50%;

Số phiếu tín nhiệm:16, chiếm 44,44%.

19. Ông Lê Sỹ Hào - Trưởng phòng TN&MT huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu, chiếm  47,2%;

Số phiếu tín nhiệm: 14, chiếm 38,89%;

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3, chiếm 8,33%.

20. Ông Hủn Xuân Chúc - Trưởng phòng thanh tra

 Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu, chiếm 66,67%;

Số phiếu tín nhiệm: 10, chiếm 27,78%.

21. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ủy viên UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu, chiếm  77,78%;

Số phiếu tín nhiệm: 5, chiếm 13,89%;

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1, chiếm 2,78%.

Tin mới