mask

Quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy

(Baonghean.vn) - Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, sau khi thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử xong, căn cứ số lượng, cơ cấu đã được xác định mới tiến hành quy trình nhân sự đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy. Quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy sẽ trải qua 5 bước.
Quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy ảnh 1
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức vừa qua. Ảnh: Thành Duy

Bước 1: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy (lần 1)

Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng được Bộ Chính trị quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021- 2026 và tổ chức chính trị - xã hội (theo nhiệm kỳ của từng tổ chức), Ban thường vụ huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, thường vụ đảng ủy cấp xã tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách dự kiến những nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự đã được hội nghị ban thường vụ cấp ủy xem xét, thông qua ở Bước 1 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có  mặt).

Về thành phần:

Ở đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy là các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; trưởng, phó các ban và tương đương; bí thư, phó bí thư các đảng bộ trực thuộc và trưởng các đoàn thể của đảng ủy khối.

Ở cấp huyện là các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; trưởng phòng, ban và tương đương; chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và trưởng các tổ chức đoàn thể cùng cấp; bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; bí thư, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Đối với xã, phường, thị trấn là các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; trưởng, phó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã; bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban thường vụ cấp ủy thông qua ở Bước 1 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý từ 30% tổng số đại biểu có mặt trở lên và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định(tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định).

Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

Bước 3: Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ (lần 1)

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện được Bộ Chính trị phân bổ và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở Bước 2, ban chấp hành đảng bộ huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu ở Bước 2 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu có mặt và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10-15% so với tổng so cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). 

Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

Bước 4: Tiến hành khảo sát nhân sự và tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy (lần 2)

Ban thường vụ cấp ủy và tiểu ban nhân sự tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm chất, đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự được giới thiệu ở Bước 3 tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở nơi cư trú (căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị, ban thường vụ cấp ủy và tiểu ban nhân sự xác định nhân sự và phương pháp tiến hành khảo sát cụ thể).

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở Bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự (nếu có), ban thường vụ cấp ủy xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị ban chấp hành đảng bộ (lần 2).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban chấp hành giới thiệu ở Bước 3.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ sốlượng theo quy định (tính cả số dư từ 10-15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ởbước sau.

Bước 5:Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ (lần 2)

Trình tự thực hiện: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); tập thể ban chấp hành đảng bộ thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn

Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban thường vụ cấp ủy thông qua ở Bước 4.

Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10-15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định).

Trường hợp cuối danh sách giới thiệu chốt số lượng có hai người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lựa chọn, nhân sự nào là do người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lựa chọn (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

Đây là nội dung được nêu rõ tại Thông tri số 13-TT/TU về Đại hội Đảng các cấp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 28/10.

Tin mới