mask

Quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, tại huyện Nghĩa Đàn, Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tâp huấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đặc sản thuộc cụm đường 48 gồm (Quỳ Hợp, Quế Phong, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa).

a
Các học viên dự lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên đã được nghe chuyên gia của Cục Sỡ hữu trí tuệ (SHTT) trình bày các chuyên đề: Bảo hộ đặc sản địa phương dưới hình thức chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận hoặc nhãn hiệu tập thể; Nhãn hiệu. Cách quản lý các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng hướng dẫn cho các học viên về trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ SHTT cho các đối tượng nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý…

a
Trồng Quýt PQ1 ở Nghĩa Đàn

Qua lớp tập huấn, các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về bảo hộ quyền SHTT đối với các đặc sản địa phương; mục đích, lợi ích của bảo hộ; bảo hộ SHTT đối với chỉ dẫn nguồn gốc của các đặc sản; quản lý chỉ dẫn địa lý; quản lý nhãn hiệu tập thể; quản lý nhãn hiệu chứng nhận.

Minh Thái (Đài Nghĩa Đàn)

Tin mới