Quyết định 'lịch sử' của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017–2018. 

Bộ trưởng Bộ Trần Tuấn Anh mới ký quyết định lịch sử đối với ngành công thương.

Đây được xem như một quyết định lịch sử của Bộ trưởng Bộ công thương. Theo Quyết định này, sẽ có 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được cắt giảm, nhiều hơn khoảng 60 điều kiện so với dự kiến ban đầu và chiếm khoảng 55,5% tổng số điều kiện kinh doanh của 27 nhóm ngành hàng.

Như vậy, sau khi cắt giảm, số điều kiện còn lại chỉ còn 541. Đây được coi là đợt cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh chưa từng có trong lịch sử ngành công thương với số lượng điều kiện đầu tư kinh doanh bị cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Trước đó, vào điểm tháng 10/2016, Bộ Công Thương cũng tiến hành một đợt cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính theo quyết định số 4846, gồm: bãi bỏ 15 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 108 thủ tục hành chính trong tổng số 443 thủ tục, tương đương 27,8% tổng số thủ tục hành chính hiện có của Bộ Công thương.

Ngoài việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thời gian qua, Bộ Công Thương cũng nghiêm tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ để tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ Công Thương đã giảm được trên 58% lượng mặt hàng phải kiểm tra trước thông quan. Theo đó, tính đến thời điểm này, Bộ đã xóa bỏ khoảng 420 mã trong tổng số 720 mã HS phải kiểm tra trước thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ.

Hiện nay, trong phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, chỉ còn 2 loại sản phẩm phải kiểm tra trước thông quan là tiền chất thuốc nổ và thực phẩm. Được biết, đây là các sản phẩm bắt buộc phải kiểm tra trước thông quan theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Công thương đã và sẽ áp dụng triệt để nguyên tắc quản lý rủi ro để giảm tần suất kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ. Theo đó, các lô hàng cùng loại, cùng xuất xứ, nếu đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm qua 5 lần kiểm tra liên tiếp sẽ được áp dụng phương thức chỉ kiểm tra hồ sơ, không lấy mẫu sản phẩm.

Thực phẩm nhập khẩu sẽ chỉ cần kiểm tra trên hồ sơ sau 5 lần kiểm tra liên tục đạt yêu cầu an toàn thực phẩm.

Để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm thời gian kiểm tra chuyên ngành, Bộ Công Thương đang xây dựng Thông tư sửa đổi một số quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Dự kiến sẽ sửa đổi theo hướng chỉ kiểm tra hồ sơ đối với các lô hàng cùng loại, cùng xuất xứ đã đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm qua 03 lần kiểm tra liên tiếp (trước đây là 05 lần).

Như vậy, Bộ Công thương không có sản phẩm hàng hóa thực hiện kiểm tra trong khi thông quan. Các mặt hàng còn lại đều là những mặt hàng Bộ không có thẩm quyền bãi bỏ việc kiểm tra trước thông quan theo quy định của pháp luật. Trước mắt, từ ngày 01/10/2017 mặt hàng thép (trừ thép làm cốt bê tông) sẽ được chuyển toàn bộ việc kiểm tra chất lượng sang hậu kiểm.

Theo Baophapluat.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới