Quyết tâm xây dựng thành trường chính trị chuẩn

(Baonghean) - Bằng sự chủ động, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo cơ sở, niềm tin để nhà trường đặt ra quyết tâm xây dựng trường trở thành trường chính trị chuẩn trong cả nước.

Đổi mới, sáng tạo trong nhiều hoạt động

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có 62 đảng viên, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy gồm 7 đồng chí. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ; đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học với nhiều kết quả nổi bật.

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Theo đồng chí Ngô Bá Cường - Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường, điểm nhấn đầu tiên là nhà trường đã thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cùng với đó, Đảng ủy, Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng khoa học vừa phù hợp tình hình của tỉnh, vừa đảm bảo khả năng đáp ứng của nhà trường, nhất là về nguồn lực.

Ngoài đào tạo trung cấp lý luận chính trị, nhà trường đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở nhiều lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng theo chức danh cán bộ, chức danh lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể… Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở được 2 lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Hội thảo khoa học quốc tế "Chí sỹ Phan Bội Châu - Bác sỹ Asaba Sakitaro và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản", ngày 15/12/2017 tại TP Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Cùng với việc mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường cũng đổi mới, linh hoạt về hình thức, nội dung và phương pháp đào tạo; kết hợp hài hòa giữa mở các lớp đào tạo tập trung, vừa không tập trung, ngoài giờ hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, cơ quan, đơn vị; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, lý luận, gia tăng hàm lượng kiến thức thực tiễn, bồi dưỡng, rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới hình thức tổ chức ôn thi và đánh giá kết quả đào tạo nghiêm túc, thực chất, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Một điểm nhấn nữa trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đó là Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá, thẩm định chất lượng các sản phẩm khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đưa hoạt động khoa học đi vào chiều sâu, thiết thực và chuyên môn hóa cao hơn.

Phòng truyền thống nhà trường. Ảnh: Đức Anh

Gắn với nghiên cứu, nhà trường cũng quan tâm công tác thông tin - tư liệu với việc phát hành nhiều ấn bản chất lượng, như nội san Thông tin lý luận - thực tiễn hàng năm; kỷ yếu đề tài khoa học; kỷ yếu hội thảo; các chuyên mục sinh hoạt khoa học, thông tin lý luận phong phú, đa dạng trên Website nhà trường… Từ đó, tạo nguồn tài liệu, thông tin nghiên cứu quan trọng, bổ ích cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của nhà trường.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, nhà trường đã chủ động tham mưu và phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp tỉnh và quốc tế có giá trị khoa học lý luận và thực tiễn cao, tạo được dấu ấn đậm nét và sức lan tỏa lớn, nâng cao vị thế của nhà trường, của tỉnh.

Trong 5 năm, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã hoàn thành nghiên cứu 25 đề tài, đề án khoa học cấp trường; 4 đề tài, đề án cấp tỉnh, trong đó nhiều đề tài được ứng dụng, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị của nhà trường và của tỉnh.

Ban Giám hiệu trao đổi công việc. Ảnh: Đức Anh

Quyết tâm xây dựng trường chuẩn

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực vượt khó, quyết tâm đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường để hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng với hiệu quả, chất lượng cao. Đặc biệt, việc tổ chức thành công một số hội thảo mang tầm quốc gia, quốc tế đã thực sự lan tỏa, nâng cao vị thế Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trong hệ thống trường chính trị trong cả nước.

Để có được kết quả trên, theo đồng chí Ngô Bá Cường - Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy nhà trường đã tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ, năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Công tác giảng dạy đã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Ảnh: Đức Anh

Hiện nhà trường có 2 Tiến sĩ và 5 nghiên cứu sinh; 45 thạc sỹ (chiếm 95,74% đội ngũ giảng viên); 30 người có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; 43 giảng viên được bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức… Có 3 giảng viên tham gia và đều đạt danh hiệu giảng viên giỏi, trong đó có 2 giảng viên đạt loại xuất sắc tại Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện.

Đảng ủy cũng chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, trước hết là sự đồng thuận, thống nhất cao trong Ban Chấp hành Đảng ủy và giữa cấp ủy với chuyên môn, các đoàn thể chính trị trong nhà trường; phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện đúng nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Phát huy dân chủ trong Đảng, trong nhà trường; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính...

Chia sẻ về định hướng, mục tiêu phát triển nhà trường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Với bề dày truyền thống gần 75 năm xây dựng và phát triển; đồng thời trước yêu cầu đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng và đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đặt quyết tâm cao tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường, xây dựng nhà trường đáp ứng yêu cầu mới.

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt chú trọng khâu đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cũng như công tác tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng và tham gia có hiệu quả vào quá trình hoạch định, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh. Phấn đấu xây dựng trường sớm trở thành trường chính trị chuẩn trong hệ thống trường chính trị cả nước./.

Mai Hoa

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới