mask

Quỳnh Lưu cần đánh giá, xếp loại các cấp trong thực hiện cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Đó là đề nghị của đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ tại huyện Quỳnh Lưu sáng 28/11.

Chuyển biến trong công tác cải cách hành chính

 Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã ban hành Chương trình hành động số 25 ngày 19/8/2015 về đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2020.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Trong đó, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nội dung được UBND huyện tập trung chỉ đạo trong quá trình triển khai nhiệm vụ CCHC. Hiện nay, UBND huyện Quỳnh Lưu có 303 TTHC.

Các TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa của UBND huyện thông qua màn hình cảm ứng. Trong thực hiện các TTHC được rút ngắn, giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu cá nhân và tổ chức.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện và 33/33 xã, thị trấn tiếp tục được cải tiến. Đến nay, 100% số TTHC cấp huyện và các xã, thị trấn được đưa ra thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ
Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ báo cáo kết quả kiểm tra công tác CHHC tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả giải quyết TTHC, năm 2017: Tổng số tiếp nhận là 17.334 hồ sơ, trong đó đã giải quyết và trả đúng hạn là 10.746 hồ sơ; giải quyết và trả quá hạn 36 hồ sơ. Năm 2018 (tính đến 30/10/2018), tổng số hồ sơ tiếp nhận là 10.063 hồ sơ. Trong đó giải quyết và trả đúng hạn là 10.003 hồ sơ, giải quyết và trả quá hạn 30 hồ sơ. 

Hiện nay, đã có 100% đơn vị ứng dụng các phần mềm như phần mềm dùng chung Microsoft Office, phần mềm chuyên ngành: quản lý văn bản điều hành trên môi trường mạng, phần mềm quản lý kế toán-tài chính; sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN).

Giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu). Ảnh Thanh Lê
Giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê

Việc áp dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT- Ioffice cho các ngành các cấp và xã, thị trấn thay thế phần mềm HCM. Tiếp tục triển khai thực hiện phầm mềm một cửa liên thông hiện đại tại UBND huyện và 33 xã, thị trấn.

Khắc phục tồn tại, hạn chế

Qua kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại các phòng, ban của UBND huyện và 2 xã Ngọc Sơn và Quỳnh Châu, đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ nêu rõ một số cơ quan, chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của huyện chưa tích cực trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở; chưa có giải pháp, sáng kiến mới trong công tác CCHC.

Một số thủ tục còn giải quyết tại phòng chuyên môn, trong giải quyết hồ sơ còn thừa thành phần hồ sơ, giải quyết chậm thời gian. Còn một số phòng còn ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn theo quy định cũ,…

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu báo cáo công tác CCHC. Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu báo cáo công tác CCHC. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện công tác CCHC của huyện Quỳnh Lưu; đồng thời đề nghị huyện cần tập trung quan tâm tiếp tục, rà soát đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết TTHC.

Đoàn kiểm tra còn đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần khắc phục những hạn chế, tồn tại như: rà soát, bỏ thừa thành phần hồ sơ; sửa đổi, ban hành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn theo quy định mới.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh Thanh Lê
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Cần có quy định rõ trong phân công, phân cấp nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo về công tác CCHC. Ban hành đầy đủ Bộ TTHC của các phòng, ban, xã, thị trấn; quy định về đánh giá, xếp loại về thực hiện công tác CCHC các cấp trong huyện.

Bố trí, sử dụng, đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Tăng cường tuyên truyền về triển khai thực hiện công tác CCHC, tiếp tục nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ...

Tin mới