mask

Quỳnh Lưu đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu đang ứng dựng công nghệ và KHKT vào chăn nuôi một cách có hiệu quả, nhờ đó đã góp phần quan trọng thúc đẩy ngành chăn nuôi của huyện phát triển.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khóa XXVII đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tổng đàn trâu đạt gần 15.100 con, đàn bò 18.700 con, đàn lợn trên 80.000 con; tổng đàn dê, hươu gần 18.000 con, đàn gia cầm hơn 2,2 triệu con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 23.450 tấn, tỷ trọng chăn nuôi đạt khoảng 43 – 45% trong giá trị sản xuất nông nghiệp.

Quỳnh Lưu chú trọng thực hiện dự án chăn nuôi lợn tập trung
Quỳnh Lưu chú trọng thực hiện dự án chăn nuôi lợn tập trung

Để đạt mục tiêu trên, huyện tập trung ứng dụng phát triển công nghệ chuồng kín, tự động hóa toàn bộ hoặc một số khâu trong chăn nuôi trang trại tập trung; ứng dụng rộng rãi sản phẩm của công nghệ sinh học trong chẩn đoán, phòng trị một số bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi như: cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, tai xanh, dịch tả ở lợn...

Bên cạnh đó, huyện áp dụng các công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi (công nghệ khí sinh học, công nghệ DeWat, sử dụng chế phẩm sinh học) nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tích cực thực hành chăn nuôi theo quy trình VietGAP trong sản xuất.

Ngoài ra, huyện có cơ chế khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; triển khai thực hiện từ 8 – 10 dự án chăn nuôi lợn, gia cầm tập trung ứng dụng công nghệ cao.

Hồng Diện

Đài Quỳnh Lưu

Tin mới