mask

Quỳnh Lưu sẽ sáp nhập nhiều trường Tiểu học và Trung học cơ sở

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Huyện ủy Quỳnh Lưu cho biết: Huyện sẽ thành lập các trường Phổ thông cơ sở (PTCS) - mô hình trường liên cấp - trên cơ sở sáp nhập trường Trung học cơ sở và Tiểu học tại một số xã có quy mô trường lớp các cấp học nhỏ gắn với từng giai đoạn cụ thể.
Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu trong lễ khai giảng. Ảnh tư liệu
Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu trong lễ khai giảng. Ảnh tư liệu

Theo đó, giai đoạn đến tháng 7/2019 sẽ giảm 6 đơn vị trên cơ sở sáp nhập các trường: Tiểu học Quỳnh Mỹ và THCS Quỳnh Mỹ thành Trường PTCS Quỳnh Mỹ; Tiểu học Quỳnh Thọ và THCS Quỳnh Thọ thành Trường PTCS Quỳnh Thọ; Tiểu học Quỳnh Thuận và THCS Quỳnh Thuận thành Trường PTCS Quỳnh Thuận; Tiểu học Quỳnh Thắng A và Tiểu học Quỳnh Thắng B thành Trường Tiểu học Quỳnh Thắng.

Sáp nhập các trường: Tiểu học Quỳnh Minh và THCS Minh - Lương thành Trường PTCS Quỳnh Minh; Tiểu học Quỳnh Lương và THCS Minh - Lương thành Trường PTCS Quỳnh Lương (việc sáp nhập trường ở hai xã Quỳnh Minh và Quỳnh Lương được thực hiện sau khi chia tách Trường THCS Minh - Lương thành Trường THCS Quỳnh Minh và THCS Quỳnh Lương); Tiểu học Quỳnh Ngọc và Trường THCS Bá - Ngọc thành Trường PTCS Quỳnh Ngọc; Tiểu học Quỳnh Bá và Trường THCS Bá - Ngọc thành Trường PTCS Quỳnh Bá (việc sáp nhập trường ở hai xã Quỳnh Ngọc và Quỳnh Bá được thực hiện sau khi chia tách Trường THCS Bá - Ngọc thành Trường THCS Quỳnh Bá và THCS Quỳnh Ngọc).

Giai đoạn 2020 - 2021, Quỳnh Lưu cũng sẽ giảm tiếp 5 trường trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học và THCS theo mô hình trường PTCS tại các xã: Quỳnh Thạch, Ngọc Sơn, Quỳnh Hậu, Quỳnh Tam, Quỳnh Long.

Như vậy, khi hoàn thành, Quỳnh Lưu chỉ còn 89 đơn vị trường học so với 100 đơn vị. Quỳnh Lưu cũng sẽ bố trí hợp lý nhân viên khối trường hợp theo hướng: kế toán liên trường (tiểu học và THCS); chức danh văn thư kiêm thủ quỹ, thiết bị; nhân viên y tế thuộc về Trạm y tế xã.

Tin mới