mask

Ra mắt mô hình an ninh trật tự tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 2/11, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức ra mắt mô hình "Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chủ động nêu gương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".
Các tổ
Các tổ tự quản ký cam kết xây dựng mô hình "Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chủ động nêu gương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ảnh: Trọng Tuấn 

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy. Nhà trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; bổ sung kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…


Việc xây dựng và đưa vào hoạt động của mô hình "Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chủ động nêu gương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy định của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Mô hình được thành lập với 5 tổ tự quản có nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lãnh đạo nhà trường; Ban chỉ đạo xây dựng mô hình đề ra, đồng thời duy trì nề nếp hoạt động của các tổ tự quản theo quy chế tổ chức và hoạt động của mô hình.

Quá trình tổ chức và hoạt động của mô hình được tiến hành theo nguyên tắc "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm"; hoạt động tự giác, có tổ chức nhằm phát huy quyền làm chủ, tinh thần, trách nhiệm và ý thức tự giác của cán bộ, viên chức, học viên nhà trường trong việc tự phòng ngừa, bảo vệ, giải quyết ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự. 

Tin mới