mask

Rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về thực hiện nghiệp vụ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Dự điểm cầu Trung ương có đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tại điểm cầu Nghệ An dưới sự chủ trì của đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm cải cách các bộ, ngành, địa phương khi hội nghị trực tuyến có sự tham gia của hơn 7.000 đại biểu.

Đối với vấn đề một cửa, một cửa liên thông Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: "Trước hết mục tiêu của chúng ta là lấy sự hài lòng của người dân, của doanh nghiệp, sự hài lòng của tổ chức, của cá nhân để đánh giá hiệu quả trong công tác cải cách. Chúng ta cũng ghi nhận rằng đến nay có 57/63 địa phương chuyển nhiệm vụ một cửa, một cửa liên thông từ sở tư pháp, sở nội vụ về văn phòng UBND cấp tỉnh…".

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Nhằm tập trung triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019, tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu 6 vấn đề, đề nghị các bộ, địa phương thực hiện như: cần quán triệt tốt nội dung triển khai cải cách thủ tục hành chính (TTHC); các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm đến dịch vụ mà người dân cần nhất nhằm tập trung xử lý; các vấn đề liên quan đến thủ tục cần phải minh bạch, dễ làm và thân thiện.

Bộ phận một cửa tại bộ, cơ quan và địa phương cần nghiên cứu mô hình tổ chức hợp lý; xây dựng, vận hành cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa cấp tỉnh; rà soát đơn giản hóa TTHC theo hướng gọn nhẹ; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp…

 “Cải cách là phải cắt bỏ những gì liên quan đến quyền lợi, loại bỏ lợi ích nhóm, loại bỏ những yếu tố mang tính tiêu cực và không thực chất”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phương Thúy
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phương Thúy

Trong thời gian một buổi, các đại biểu được tập huấn về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho các bộ, ngành, địa phương gồm 3 chuyên đề: Những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP; Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết TTHC; Hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC và quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: tư liệu
Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: tư liệu

Chương trình tập huấn nhằm quán triệt việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; trang bị kỹ năng tác nghiệp trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước.

Tin mới