mask

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai

(Baonghean.vn) - Chiều 8/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCN QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giám sát với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai ảnh 1
Ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường và đại diện lãnh đạo một số ban của HDNĐ tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo chi tiết với đoàn giám sát về công tác cấp GCN QSD đất tính đến 30/4/2018.

Theo đó, đối với cấp GCN QSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân tỷ lệ cấp cho các loại đất gồm: đất sản xuất nông nghiệp đạt 88,37%, đất lâm nghiệp đạt 77,39%, đất ở nông thôn đạt 92,53%, đất ở đô thị đạt 94,79%. Còn đối với cấp đổi GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân, tỷ lệ cấp cho các loại đất gồm: đất sản xuất nông nghiệp mới chỉ đạt 44,58%, đất ở nông thôn đạt 63,43%, đất ở đô thị đạt 79,09%.

Đối với cấp GCN QSD đất lần đầu cho tổ chức, tỷ lệ cấp cho các loại đất gồm: đất sản xuất nông nghiệp đạt 83,26%; đất lâm nghiệp đạt 97,43%; đất nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp khác, làm muối đạt 85%; đất ở nông thôn đạt 84%; đất ở đô thị đạt 99,68%; đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp Nhà nước đạt 98,52%... Việc cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất cho tổ chức tập trung vào đất phi nông nghiệp và đã cấp cho 173 tổ chức với 231 GCN QSD đất có tổng diện tích 303,55 ha.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ một số vấn đề đặt ra thông qua giám sát, khảo sát tại cơ sở như: Tỷ lệ cấp đổi cho đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân thấp; cơ chế kiểm soát thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai; việc đôn đốc trách nhiệm của các đơn vị tư vấn trong cấp đổi GCN QSD đất…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn với cấp cơ sở; xây dựng lộ trình cấp GCN QSD đất, trong đó chỉ rõ nguồn lực cần bố trí, khó khăn… để cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Văn Ngọc nhấn mạnh, đơn vị sẽ tập trung các giải pháp để nâng cao hơn nữa tỷ lệ cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc cơ sở; đặc biệt là chỉ đạo các đơn vị tư vấn phối hợp hiệu quả với các địa phương để thực hiện các công tác cấp GCN QSD đất.

Ông Võ Văn Ngọc
Ông Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng ghi nhận những nỗ lực, kết quả trong công tác cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời đề nghị một số vấn đề sở cần quan tâm để thực hiện tốt hơn như: đôn đốc UBND các huyện, thành, thị tập trung rà soát các trường hợp tồn đọng, bao gồm cả cấp mới, cấp đổi GCN QSD đất, đặc biệt là phân loại các khó khăn, vướng mắc để tham mưu giải pháp tháo gỡ; tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật.

Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phối hợp với các cơ quan liên quan để cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân; tăng cường quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy
Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch một cửa huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Ghi nhận công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phan Đức Đồng đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác này theo hướng rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và các tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục cấp GCN QSD đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cần phối hợp hiệu quả hơn với các đơn vị liên quan như thuế, xây dựng để trong quá trình cấp GCN QSD đất vừa cấp được nhanh cho nhân dân, tổ chức, vừa đảm bảo quy hoạch, thu thuế đúng quy định. Mặt khác, ông Phan Đức Đồng cũng đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tập trung xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở. 

Tin mới