Rà soát quy hoạch nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp

(Baonghean) - Bên cạnh làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện cho đại hội, cấp ủy các cấp trong tỉnh cũng đang tập trung hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch để chuẩn bị cho công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới trên cơ sở vừa đảm bảo đúng cơ cấu, vừa nâng cao được chất lượng. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng quyết định thành công của Đại hội cũng như sự phát triển của địa phương, đơn vị.

CHỦ ĐỘNG NGUỒN CÁN BỘ

Thời gian qua, cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Tam Sơn (Anh Sơn) tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, xã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch lần cuối cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng Thông tri số 13 của BTV Tỉnh ủy và hướng dẫn của BTV Huyện ủy Anh Sơn. Theo đó, 100% đồng chí được đưa vào quy hoạch đều có trình độ từ đại học trở lên và trung cấp lý luận chính trị.

“Nhiệm kỳ này, theo quy định chung thì 2 đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đều đã quá 2 nhiệm kỳ, tuy nhiên 2 đồng chí này vẫn còn 5 - 7 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Để đảm bảo tính kế thừa, chủ trương của Đảng ủy xã là không chuyển đổi giữa 2 vị trí bí thư - chủ tịch, mà định hướng sang các vị trí khác để tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng phát triển”

Bí thư Đảng ủy xã Tam Sơn (Anh Sơn) Bùi Văn Ngọc

Cán bộ huyện Anh Sơn tìm hiểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân xã Tam Sơn. Ảnh: Thanh Lê ảnh 1
Cán bộ huyện Anh Sơn tìm hiểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân xã Tam Sơn. Ảnh: Thanh Lê

Đến nay, BTV Huyện ủy Anh Sơn và các cấp ủy trên địa bàn huyện đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy. Theo đó, đã xây dựng kế hoạch ở cấp mình sát với tình hình thực tiễn, qua đó giúp cấp ủy chỉ đạo sâu sát hơn, đúng và trúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm. BTV huyện Anh Sơn chọn 5 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm, gồm: Đảng bộ các xã Tào Sơn, Hùng Sơn, Phúc Sơn, Đảng bộ Khối dân và Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn Nguyễn Văn Sơn, huyện chú trọng nhất là tập trung đánh giá cán bộ. Để đánh giá cán bộ tốt phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đó có hoàn thành hay không. Hàng năm, BTV Huyện ủy đều rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Dựa vào các cuộc đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư để đánh giá mức độ hài lòng của người dân, đối với cán bộ.

Từ kết quả cụ thể, sản phẩm cụ thể của từng cán bộ để đưa vào quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn Nguyễn Văn Sơn

Quang cảnh thị trấn Anh Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh Quang Dũng ảnh 2
Quang cảnh thị trấn Anh Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh Quang Dũng

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ là điều đã được BTV Thị ủy Cửa Lò thực hiện từ mấy nhiệm kỳ gần đây. Riêng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong BCH Đảng bộ thị xã, tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ trẻ đều hơn 20%. Là đơn vị được tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thị ủy và Đảng ủy 7/7 phường đang tập trung hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch, trong đó tiếp tục phát huy nâng tỷ lệ cán bộ trẻ, tỷ lệ cán bộ nữ vào cấp ủy nhiệm kỳ mới. Ví như tại phường Nghi Tân, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 này, BCH Đảng bộ phường có 14 đồng chí thì có đến 9 đồng chí tuổi dưới 40, trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy phường vừa là cán bộ nữ, vừa là cán bộ trẻ. Vừa tạo được sự đoàn kết, vừa năng động, nhiệt huyết, sáng tạo nên tập thể BCH đã chọn được những mũi trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế, nhờ vậy đến nay, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của phường Nghi Tân đều cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò Lê Thanh Long cho biết, Ban Thường vụ Thị ủy rất chú ý đến công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ trẻ. Các đồng chí cán bộ trẻ phải cố gắng phấn đấu vươn lên về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mặt khác BTV, BCH Thị ủy cũng quan tâm đào tạo bồi dưỡng những đồng chí đó.

Quan điểm của BTV Thị ủy là nhân sự cho nhiệm kỳ mới phải đảm bảo về cơ cấu, nhưng cũng không vì cơ cấu mà ảnh hưởng đến chất lượng của BCH, BTV Thị ủy. Do vậy, công tác đào tạo bồi dưỡng, giao nhiệm vụ thử việc rất quan trọng để cán bộ trẻ, cán bộ nữ có điều kiện vươn lên”.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò Lê Thanh Long

Cán bộ công chức phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ, công chức phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

ĐẢM BẢO CƠ CẤU, CHẤT LƯỢNG

Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu chung nêu trong chỉ thị của Bộ Chính trị là: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, phát huy dân chủ, đi đôi với siết chặt, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Quốc Khánh cho biết, theo quy định của Chỉ thị số 35, số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện sẽ giảm khoảng 5% so với nhiệm kỳ trước. Đây là quy định xuất phát từ thực tiễn công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy thực hiện trong thời gian qua. Công tác nhân sự phải coi trọng chất lượng cấp ủy trên cơ sở phải đảm bảo cơ cấu nhưng không vì cơ cấu mà coi nhẹ chất lượng, đặc biệt là không cơ cấu vào cấp ủy những người có biểu hiện chạy chức, chạy quyền, quan liêu tham nhũng suy thoái.

Bí thư Đảng ủy xã Châu Bính trao đổi với các nữ bí thư chi bộ sau cuộc giao ban định kỳ hàng tháng. Ảnh: Mỹ Nga ảnh 4
Bí thư Đảng ủy xã Châu Bính trao đổi với các nữ bí thư chi bộ sau cuộc giao ban định kỳ hàng tháng. Ảnh: Mỹ Nga

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Thông tri số 13 của BTV Tỉnh ủy cũng quy định rõ, phải đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số trong cấp ủy, trong đó phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và tỷ lệ cán bộ trẻ từ 10% trở lên. Đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động được nguồn cán bộ nữ, đạt và vượt tỷ lệ quy định.

Theo quy định của Trung ương, việc tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải hoàn thành trước ngày 31/10/2020. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng trong công tác chuẩn bị đại hội, nhất là chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Quán triệt Chỉ thị 35 về Đại hội Đảng các cấp, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy và các văn bản, thông tri, hướng dẫn của Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đang tập trung cao độ cho việc đánh giá, rà soát quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2015 -2020. Ảnh minh họa: Thành Duy ảnh 5
Các đại biểu biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2015 -2020. Ảnh minh họa: Thành Duy

“Việc chuẩn bị nhân sự đại hội chỉ thuận lợi và có kết quả tốt khi công tác cán bộ được quan tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ, từ quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đến bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ. Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự, trước hết phải rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ cấp ủy. Đây là việc làm hết sức quan trọng. Để trên cơ sở rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đưa vào những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Thứ hai là xây dựng đề án cấp ủy, bên cạnh việc quan tâm đến cơ cấu, tỷ lệ thì phải chú trọng chất lượng, lấy chất lượng làm vấn đề then chốt, trên cơ sở đảm bảo hài hòa giữa cơ cấu và số lượng. Muốn làm được vậy phải xem xét từ các “nguồn”, xem xét các quy trình, quy định đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Quốc Khánh nhấn mạnh.

Tin mới