mask

Rô phi giống Trung Quốc lấn át rô phi nội

Bất chấp giá cá giống Trung Quốc đắt gấp đôi, sự vượt trội về khả năng lớn và kháng bệnh tật khiến nông dân vẫn phải nhập loại này.

Nguồn: VTC

Tin mới