mask

Robot công nghệ cao giúp nông dân hái ớt chuông

Nhóm chuyên gia quốc tế phát triển robot Sweeper có thể sử dụng thuật toán để xác định độ chín và vị trí của quả trên cây.
Clip: Robot công nghệ cao giúp nông dân hái ớt chuông.

Tin mới