Rước kiệu tại lễ hội Kỳ Phúc

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018
Rước kiệu tại Lễ hội Kỳ Phúc (Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu). Ảnh: Phan Toàn
Ảnh: Phan Toàn